Món Quà Quý Nhất Mà Thương Ðế Tặng Cho Nhân Loại

(Phần Vấn Ðáp)
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Brussels, Bỉ
ngày 29 tháng 4 năm 1993
(Nguyên văn tiếng Pháp)
(Bài này được dăng trên nhật báo Trung Ương, Formosa, ngày 3 tháng 10, năm 1993)

Vấn: Có phải Ngài là người duy nhất có khả năng ban phát sự Khai Ngộ?

Ðáp: Không, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Vấn: Xin cho biết sự khác biệt giữa việc thành tâm cầu Ngài Thanh Hải để được cứu rỗi, thành tâm cầu Ðức Chúa để được cứu rỗi và thành tâm cầu Phật để được cứu rỗi?

Ðáp: Cả hai vị này đã đi rồi và Sư Phụ thì còn ở đây.

Vấn: Tôi thiền liên tiếp trong hai ngày và cảm thấy đau phía trước trán, việc này có bình thường không?

Ðáp: Quý vị thiền theo phương pháp nào? Nên viết ra cho rõ ràng, Sư Phụ sẽ trả lời cho quý vị.

Vấn: Thưa Sư Phụ Thanh Hải, nhiều người nơi đây đã biết sơ thế nào là Thiên Ðàng Cực Lạc, nghiệp quả, đọc cuốn "Ðệ tam nhãn" của Lobsang Rampa, người Tây Tạng, viết. Ngài nghĩ gì về ông ta? Ðộc giả có thể xem những gì ông ta viết như một tham khảo về tâm linh có giá trị không?

Ðáp: Sư Phụ không phải đến đây để nói về người khác. Nếu chúng ta muốn bàn về một người nào, phải mất rất nhiều thì giờ để tìm hiểu về họ, để có thể giải thích những gì hay hoặc không hay về họ, quý vị có hiểu không? Không thể nói như vậy được.

Vấn: Xin cho biết luân hồi là gì?

Ðáp: Luân hồi là vòng trở lại. Nếu quý vị không tìm thấy lối dẫn quý vị lên thiên đàng. thì quý vị phải trở lại. Cũng giống như một xa lộ, nếu quý vị không tìm thấy lối ra, quý vị phải đi vòng lại để tìm, đó là luân hồi.

Vấn: Xin cho biết mục đích của các loài vật trên trái đất?

Ðáp: Loài vật hiện hữu nơi đây để làm vui cho chúng ta. Nhiều người tại Bỉ thương mèo, thương chó, không phải sao? Như vậy quý vị hiểu tại sao chúng có mặt ở đây rồi, không cần phải hỏi Sư Phụ.

Vấn: Chúng ta có thể dùng những thực phẩm làm từ sữa không?

Ðáp: Ðương nhiên là được. Sư Phụ cũng dùng nữ. Vài tuần lễ vừa qua, Sư Phụ đã uống sữa dù Sư Phụ không thích sữa. Sau đó, chúng tôi luôn luôn có quá nhiều thức ăn, nhưng những loại thực phẩm này đôi khi không phải là lý tưởng. Hơn nữa Sư Phụ hơi mệt vì quá nhiều việc, và di chuyển nhiều. Cho nên Sư Phụ cũng phải uống sữa. Ðức Phật cũng uống sữa. Thánh Kinh cũng không nói rằng chúng ta không được uống sữa, phải vậy không?

Vấn: Trong Kinh Thánh có nói: "Chúng ta không nên giết hại", ăn rau cỏ cũng không phải là giết hại sao?

Ðáp: Nhưng trong Thánh Kinh, Thượng Ðế nói rằng Ngài làm ra tất cả trái cây và rau cỏ cho chúng ta. Ngài nói rằng chúng ta có thể ăn những thực vật này. Sự sát hại này không giống nhau, bởi nếu quý vị ngắt một nhánh cây hay cọng rau, nó sẽ mọc thêm nhiều nhánh khác và đây là tượng trưng cho sức sống. Nhưng nếu chúng ta ăn đầu một con bò, cái đầu khác sẽ không mọc lên. Quý vị có hiểu không? Quý vị rất vĩ đại, rất thông minh.

Vấn: Vì sao thế giới trở thành một chốn kinh khủng như vầy, tôi đang nghĩ về những cuộc chiến, tất cả sự giết chóc và bạo lực?

Ðáp: Tại vì chúng ta đã tạo quá nhiều nhân quả. Nếu chúng ta giết quá nhiều súc vật, thí dụ vậy, chúng ta sẽ phải trả cho hậu quả này.

Vấn: Tại sao có nhiều giống người trên hành tinh?

Ðáp: Tại vì họ đẹp như những loài hoa. Quý vị có thể cho Sư Phụ một chút khuyến khích (mọi người vỗ tay). Cám ơn sự rộng lượng của quý vị.

Vấn: Chúng ta có phải cầu nguyện và nhịn đói như Chúa Giê Su đã làm để trở thành Minh Sư không?

Ðáp: Nhiều người đã cầu nguyện như Chúa Giê Su và đã không trở thành Chúa Giê Su. Chúng ta phải đi trên con đường mà Ðức Chúa đã đi để trở thành Minh Sư. Cầu nguyện với Chúa sẽ không làm được gì, bởi nếu quý vị cầu nguyện một ông bác sĩ, liệu việc làm này có giúp quý vị thành bác sĩ không? Không, chúng ta phải học, phải làm việc như ông ta. Chúng ta phải học với ông ta.

Vấn: Nếu chúng tôi thọ Tâm Ấn, chúng tôi có phải theo Sư Phụ một thời gian dài hay chúng tôi có thể thay đổi và ngừng bất cứ lúc nào chúng tôi muốn?

Ðáp: Lẽ dĩ nhiên là quý vị có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Nhưng kết quả sẽ không giống nhau. Quý vị biết mà, không cần phải hỏi những câu như vậy.

Vấn: Thọ Tâm Ấn mất bao lâu? Có phải dạy từng người một không?

Ðáp: Từng người một và bên trong. Nhưng bên ngoài, một lần là đủ rồi.

Vấn: Phương pháp Quán Âm có tương tự như pháp Hồng ngư không?

Ðáp: Lẽ dĩ nhiên là quý vị không cần phải thay đổi tín ngưỡng của quý vị. Quý vị chỉ phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày và trường chay, theo cách ăn chay, chỉ vậy thôi. Quý vị có thể vẫn giữ Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào.

Vấn: Có phải súc vật cũng trong tiến trình trở thành người không?

Ðáp: Phải, nhưng rất lâu.

Vấn: Sao chúng ta có thể đạt được sự khai ngộ nhanh quá vậy trong khi lại thường nghe nói rằng phải mất vài kiếp?

Ðáp: Nhưng chúng ta đã qua nhiều kiếp sống rồi, như vậy đủ rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải về nhà.

Vấn: Như vậy có thể chỉ trong một kiếp mà được thoát khỏi luân hồi sao?

Ðáp: Phải, chỉ trong một kiếp, rất có thể với ân sủng của Thượng Ðế và với một người hướng đạo kinh nghiệm biết đường đưa chúng ta trở về nhanh chóng. Nếu không, sẽ mất rất nhiều thời giờ.

Vấn: Theo Ngài, chúng ta có thể trông đợi điều gì sau khi thân xác chúng ta đã chết với hoặc không với sự khai ngộ?

Ðáp: Nếu quý vị đạt khai ngộ khi quý vị còn tại thế, quý vị luôn luôn có sự khai ngộ này. Nếu quý vị không khai ngộ bây giờ, quý vị cũng sẽ không khai ngộ khi quý vị chết đi.

Vấn: Ngài muốn nói gì khi đề cập đến chữa bệnh bằng siêu linh học?

Ðáp: Chữa bệnh bằng siêu linh học và sự khai ngộ là hai chuyện khác nhau.

Vấn: Nếu có người dùng hai bàn tay chữa bệnh một cách tự nhiên theo phương pháp Reiki, điều này có được chấp nhận không?

Ðáp: Nếu quý vị muốn hoàn toàn khai ngộ, quý vị không nên xen vào nhân quả của người khác, nếu xen vào, quý vị sẽ mất lực lượng tâm linh của mình và sẽ duy trì khía cạnh thể xác.

Vấn: Giáo lý cổ truyền nhấn mạnh về việc truyền cùng một thông điệp cho cả người Tây phương lẫn Ðông phương, nhưng một người có thể rủi ro thất bại trong việc chuyển đạt này. Một thông điệp như thế có thể được giảng dậy cho cả hai dân tộc Tây phương lẫn Ðông phương không?

Ðáp: Không có Ðông và Tây, chỉ có Sự Sáng Suốt và Linh Hồn mà thôi. Sự sáng suốt và linh hồn thì không có màu sắc, chủng loại. Sư Phụ chỉ đề cập đến sự sáng suốt của quý vị chớ không nói đến hình dáng bên ngoài. Sư Phụ chỉ nói đến sự vĩ đại bên trong quý vị, chớ không đề cập đến những khác biệt nhỏ nhặt giữa con người. Sư Phụ nói với linh hồn bên trong của quý vị chớ không phải những chi tiết đặc biệt, những khác biệt văn hóa. Ðây chỉ là những thói quen của mọi người ở những tôn giáo khác nhau. Không có điều gì của thói quen ấy là quan trọng cả.

Vấn: Loài vật có linh hồn không?

Ðáp: Có, nhưng không khai mở nhiều.

Vấn: Chúng ta có thể liên lạc với những loài vật mà chúng ta thương mến trong cuộc đời này ở những trình độ của hiện thực không?

Ðáp: Sư Phụ khuyên quý vị nên tìm một con vật khác trên đường phố, trong cửa tiệm. Như vậy mau hơn và thực tiễn hơn.

Vấn: Sư Phụ, Ngài có dịp tới thăm những quốc gia miền Ðông Âu không và khi nào Ngài dự tính đến thăm Bồ Ðào Nha? Tôi hỏi câu này tự đáy lòng tôi.

Ðáp: Sư Phụ sẽ đi nếu Thượng Ðế muốn Sư Phụ đi. Sư Phụ không quyết định gì cả

Vấn: Chúng ta có thể được ăn cá khi thực hành pháp môn Quán Âm không?

Ðáp: Không, quý vị không thể ăn cá bởi vì cá không phải là rau.

Vấn: Nguyên nhân nào khiến tôi sinh ra trong gia đình của tôi?

Ðáp: Tại vì quý vị có duyên với gia đình của quý vị. Ðó là lý do tại sao.

Vấn: Những đứa trẻ còn nhỏ có trong sạch hơn người lớn không?

Ðáp: Có, điều này đúng.

Vấn: Tôi có một thể nghiệm xuất hồn ra khỏi thân xác. Có phương pháp nào để đạt được điều nầy một cách dễ dàng không?

Ðáp: Có, pháp môn Quán Âm.

Vấn: Khi chúng ta ngồi thiền, có thể rủi ro bị những linh hồn xấu nhập vào không? Làm sao chúng ta có thể bảo vệ được chính mình?

Ðáp: Ðôi khi có, nếu như vị thầy của chúng ta không có kinh nghiệm trong lãnh vực nầy. Việc đó có thể xảy ra và rất nguy hiểm.

Vấn: Có đúng chăng khi ta nghĩ rằng Thượng Ðế bắt đầu hiện hữu từ khi mà loài người bắt đầu tìm chân lý ở bên ngoài họ và khi mà người ta cảm thấy sự cần thiết của việc nguyện cầu?

Ðáp: (Ngay cả cô ấy còn không hiểu, thì làm sao Sư Phụ hiểu được) Ðiều đó rất phức tạp, quý vị có hiểu không? Nếu như ngay quý vị cũng không hiểu, thì chúng ta phải làm sao đây? Lẽ dĩ nhiên là Thượng Ðế hiệu hữu trước con người và khi con người cảm thấy bị tách rời khỏi Thượng Ðế thì họ bắt đầu cầu nguyện, tại vì họ cảm thấy đau khổ tạo ra bởi sự phân ly nầy.

Vấn: Nếu như con người biến mất, Thượng Ðế sẽ biến mất theo loài người hay không?

Ðáp: Quý vị muốn gì? Câu hỏi nầy thuộc loại gì đây? (Sư Phụ cười) Ðiều đó thiệt là tốt nếu như mọi việc đều biến mất, tại vì Sư Phụ sẽ không còn việc gì để làm nữa (mọi người cười) và Sư Phụ cũng biến mất luôn. Thành Tâm Cầu Nguyện Còn Tốt Hơn Nghi Lễ Bề Ngoài

Vấn: Có đúng không, khi chúng ta nghĩ rằng một con người không có ý thức, là một con người không cầu nguyện hay tôn thờ Thượng Ðế, là một con người cổ lỗ?

Ðáp: Có nhiều loại cầu nguyện, nhiều khi người ta cầu nguyện ở bên trong mà không phải đi nhà thờ và chúng ta không thể nói điều nầy không phải là cầu nguyện. Chúng ta phải biết con người từ bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Có vài người đi nhà thờ nhưng không thành tâm bằng một người ở nhà, chăm lo gia đình và cầu nguyện với Thượng Ðế trong tâm của họ.

Vấn: Làm thế nào để chúng ta có thể giúp đỡ trẻ em không bị ô nhiễm bởi cuộc sống hiện đại, như truyền hình, hút sách, làm biếng, kiêu ngạo v.v... Và đồng thời tôn trọng cái được gọi là sự tự do lựa chọn của chúng?

Ðáp: Quý vị có thể giúp chúng bằng cách chọn cho chúng những gì tốt nhất trên truyền hình và từ những môi trường chung quanh chúng. Như vậy chúng cũng được quyền tự do xem truyền hình, nhưng không có tự do chọn những tiết mục xấu. Quyền tự do không phải luôn luôn là điều tốt nhất là trẻ con chưa đủ trí khôn để chọn lựa. Khi chúng trưởng thành, quý vị có thể cho chúng nhiều tự do hơn. Nhưng tốt hơn hết là nếu quý vị sống một đời thánh thiện và đạo đức, quý vị chính là tấm gương cho con cháu quý vị noi theo.

Vấn: Tôi không tin vào Thượng Ðế nhưng tôi tin tưởng ở khoa học. Tại sao chúng ta không thể tà dâm khi chúng ta được khai ngộ?

Ðáp: Không phải là Sư Phụ cấm quý vị, mà người hàng xóm của quý vị không muốn chuyện đó. Nếu quý vị ngoại tình với vợ người hàng xóm của quý vị, ông ấy sẽ không được hạnh phúc. Ðược khai ngộ không có nghĩa là chúng ta có thể tạo sự đau khổ cho những người khác tại vì chúng ta có sự chọn lựa. Nó không phải là một sự cấm đoán nhưng chính là một sự bảo vệ lẫn nhau cho những người chung quanh chúng ta. Và những gì mà chúng ta không muốn người khác làm cho mình, thì chúng ta không nên làm cho người khác.

Vấn: Có nhiều buổi lễ thuộc về tôn giáo đã khai mạc bằng việc giết chết một con cừu, một con dê.v.v... trong thời đại của Chúa Giê Su và những đệ tử của Ngài. Tôi nghĩ rằng điều đó thật là dễ sợ.

Ðáp: Ðúng vậy, tại vì họ hiểu sai giáo lý của những vị Minh Su như Chúa Giê Su, Ðức Phật hay Mohamed. Vì vậy giải pháp là sự khai ngộ và một đời sống không bạo lực. Sống và hãy sống như vậy

Vấn: Thưa Sư Phụ, Ngài nghĩ gì về cuộc chiến tranh trầm trọng ở Yugoslavia?

Ðáp: Những quốc gia khác cũng có chiến tranh nữa. Những quốc gia này có kết quả là phải chịu sự đau khổ vì giết hại nhiều sinh linh. Ðôi khi bởi sự tàn sát lẫn nhau khi còn làm người trong những kiếp trước. Vì vậy khi chúng ta tái sinh trong đời nầy, thì bị sinh ra trong một quốc gia có chiến tranh và đau khổ. Ðó là lý do mà Kinh Thánh nói rằng: "Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó", và trong kinh điển Phật giáo cũng nói như thế nữa.

Vấn: Trong khi ngồi thiền mà mình cảm thấy như đang ở trên trần nhà, thì phải làm sao?

Ðáp: Thì phải đi xuyên qua trần nhà! (mọi người vỗ tay)

Vấn: Thiền là gì? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được điều gì?

Ðáp: Có nhiều pháp thiền khác nhau. Quý vị phải chọn pháp nào tốt nhất cho quý vị. Sư Phụ đã từng thử qua nhiều pháp thiền và theo ý của Sư Phụ thì pháp tối thượng là pháp môn Quán Âm về ánh sáng và âm thanh nội tại, đây là pháp môn tốt nhất, nhanh nhất và an toàn nhất; và quý vị có thể thử.

Vấn: Kính thưa Vô Thượng Sư. Tôi đã thọ Tâm Ấn về âm thanh và ánh sáng từ một vị Minh Sư, nhưng tôi không có thể nghiệm như mong muốn. Tôi có được phép thọ Tâm Ấn lần thứ nhì, để được thể nghiệm của Thượng Ðế bên trong, mà không từ bỏ vị Minh Sư của tôi? Ðiều mà tôi muốn tìm là chính thể nghiệm của tôi về giáo lý của Ngài. Tôi đến xin thọ Tâm Ấn có được hay không, thưa Sư Phụ?

Ðáp: Ðược, không có vấn đề gì. Rất hân hạnh.

Vấn: Chúng ta có thể thiền ở đâu?

Ðáp: Ở bất cứ nơi nào, ở công viên, ở vườn hoa, ở trên xe buýt, ở trên phi cơ, nhưng khi quý vị lái xe thì không nên thiền (mọi người cười) Có hai phần trong pháp thiền; một là về ánh sáng bên trong thì ở đâu quý vị thiền cũng được. Và phần kia là về âm thanh Thiên Quốc, tốt hơn là quý vị nên thiền ở nơi nào kín đáo. Sư Phụ sẽ giảng giải mọi việc trong lúc truyền Tâm Ấn.

Vấn: Việc giết chết những động vật là cần thiết để bảo tồn sự quân bình giữa các loài hay sao?

Ðáp: Tại sao? Có nhiều loài vật chúng ta không giết hại mà vẫn có sự quân bình. Trong trường hợp nầy, chúng ta cũng phải giết hại loài người để đạt được sự quân bình, cũng là một lý luận tương tự. Ở vài quốc gia có rất nhiều người, những người đói khát, và nền kinh tế lại không tốt, chúng ta có nên giết họ để tìm được sự quân bình không? Sự giết hại không bao giờ tốt cả. Thượng Ðế nói rằng sự báo oán thuộc về địa ngục.

Vấn: Có một giải pháp nào để chấm dứt sự xâm lăng và bạo lực không?

Ðáp: Không, Sư Phụ không có, nhưng quý vị thì có. Mọi người đều có khả năng nầy. Nếu chúng ta chấm dứt giết hại loài vật, nếu chúng ta chấm dứt những hành động tàn bạo, thì thế giới sẽ trở thành Thiên Ðường. Ðó không phải chỉ là trách nhiệm của Sư Phụ thôi mà còn là trách nhiệm của tất cả mọi người. Quý vị nghĩ có phải không? Ðúng vậy. (mọi người vỗ tay) Tại vì nếu một vị Minh Sư hay bất cứ vị Minh Sư nào đã có thể làm được, thì Chúa Giê Su đã làm rồi, Ðức Phật đã làm từ lâu rồi. Quý vị không thể trông mong việc nầy từ Sư Phụ, một phụ nữ nhỏ bé, không chút quyền lực, không có gì cả.

Vấn: Có vài người đạt được khai ngộ mà không có sự giúp đỡ của một vị Minh Sư, với tất cả lòng thành kính xin hỏi, có cần phải theo một vị Minh Sư để được khai ngộ không?

Ðáp: Nếu quý vị có thể làm được thì tốt, nhưng điều đó hầu như không thể được. Cho tới nay, chưa có ai thành công. Có thể đạt đến một trình độ nào đó, nhưng không thể lên cao hơn nữa được. Quý vị có hiểu không? Cán ơn.

Vấn: Sự khai ngộ có truyền nhiễm không? Nếu một người đã đạt khai ngộ có thể ban rải lợi ích cho những người khác không?

Ðáp: Ðược. Nhưng kết quả không được hoàn toàn. Mỗi người phải tự tìm sự khai ngộ cho chính mình.

Vấn: Ngài giải thích sao về sự bất công trên thế giới này?

Ðáp: Ðó là nghiệp quả, "trồng nhân nào thì gặt quả nấy". Có lẽ chúng ta đã từng tạo ra sự bất công trong tiền kiếp, rồi nó được tích tụ lại, cho thế giới, cho toàn thể dân sinh, mà tạo ra những tình cảnh không chính đáng và bất công.

Vấn: Ngài đã ban cho chúng tôi niềm vui vĩ đại, chúng tôi có thể cho Ngài được điều gì?

Ðáp: Sư Phụ mang đến sự khai ngộ, là món quà quý giá nhất và không tốn kém chi. Quý vị không thể đòi hỏi điều gì tốt đẹp hơn. Tất cả mọi việc khác đều là vô thường. Sự khai ngộ sẽ đem đến tất cả những gì mà quý vị muốn: sự bình an, niềm hạnh phúc mà tiền bạc không thể mua được, khả năng cứu người từ địa ngục và đem họ lên thiên đàng. Những điều này, không gì ở thế giới vật chất có thể cống hiến được. Quốc gia của quý vị rất vững mạnh về kinh tế, Sư Phụ không cần mang tiền bạc cho quý vị hay bất cứ món quà vật chất nào, có phải vậy không? Phải Thành Tâm Ðể Ðánh Thức Vị Vô Thượng Sư Bên Trong Chúng Ta

Vấn: Sự tương quan giữa Ngài và sự thành tâm ra sao? Nghe nói rằng chúng ta phải thành tâm mới được thọ Tâm Ấn.

Ðáp: Không, trong chính quý vị, nếu chúng ta thật sự thành tâm, vị Vô Thượng Sư bên trong quý vị sẽ thức dậy và lúc đó chúng ta sẽ được sự ích lợi là tìm được chính mình. Vị Vô Thượng Sư là Thượng Ðế bên trong chúng ta, trong ngôi chùa thể xác của chúng ta và không thể lừa gạt được vị Thượng Ðế này. Vì vậy chúng ta phải thành tâm với Thượng Ðế, không phải với Sư Phụ. Sư Phụ chỉ là người hướng dẫn thôi. Sư Phụ chỉ cho quý vị biết Thượng Ðế ở đâu, nếu quý vị nhìn về hướng đó, quý vị sẽ tìm thấy Ngài. Quý vị phải thành tâm, nếu quý vị muốn đạt tới nơi đó.

Vấn: Theo ý kiến của Ngài, lực lượng vĩ đại nhất của con người là gì?

Ðáp: Ðó là cái chân ngã của chúng ta, lực lượng vô sở bất tại. Khi mà chúng ta tìm lại được lực lượng này một cách hoàn toàn, chúng ta nhận biết rằng chính chúng ta là vị Vô Thượng Sư, chúng ta đồng nhất thể với Thượng Ðế, đồng nhất thể với vị Vô Thượng Sư và bất cứ những gì chúng ta làm, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ đều là do vị Vô Thượng Sư đó làm. Với lực lượng này, chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào. Chúng ta có thể cứu giúp người từ địa ngục, đem họ lên thiên đường. Chúng ta có thể giải thoát bất cứ ai tìm đến chúng ta. Chúng ta có thể ở hàng ngàn, hàng triệu nơi; hay chúng ta có thể ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc. Chúng ta có thể làm hàng triệu việc cùng một thời gian.

Vấn: Tôi đã đọc sách của Ngài với một sự thích thú. Ngài có nói rằng chúng ta không thể ăn thịt và trứng. Tôi lại rất thích bánh ngọt, thật là tiến thoái lưỡng nan.

Ðáp: Quý vị có thể tìm loại bánh ngọt không có trứng hay quý vị có thể tự làm lấy được. Sư Phụ cũng thích bánh ngọt, và tự tay làm bánh không có trứng. Như vậy được không? Có những thứ quý vị có thể dùng được, đứng quá lo. Vị này là một giáo sư, mọi người đều là ăn chay trường và họ vẫn sống được.

Vấn: Ngài có tin rằng Bản Tánh đóng một vai trò trong sự Ðại Khai Ngộ không?

Ðáp: Có, vì khi chúng ta nhìn qua bản tánh của sự việc, chúng ta sẽ tìm thấy tình thương, trí huệ của Thượng Ðế và điều đó thúc đẩy chúng ta tìm Thượng Ðế.

Vấn: Tôi tin rằng để đạt tới sự thức tỉnh nội tại, một người phải đạt tới một trình độ trí huệ nội tại nào đó, và sẵn sàng chấp nhận niềm vui bên trong. Ngài nghĩ thế nào?

Ðáp: Ðiều này đến sau khi khai ngộ. Trái lại, vì chúng ta không khai ngộ nên chúng ta không có sự an vui và hạnh phúc. Tất cả hạnh phúc trên thế gian này đều vô thường. Nhưng hạnh phúc bên trong, đến sau khi thọ Tâm Ấn, sau khi khai ngộ, thì vĩnh cửu.

Vấn: Ở trình độ thuộc về sinh lý học, khai ngộ là gì?

Ðáp: Không nhiều, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy dường như có một ngọn núi đã rơi khỏi vai của chúng ta. Nhiều bệnh tật thuộc về tinh thần lẫn thể xác cũng giảm bớt và chúng ta sẽ ít đau khổ hơn, trong trình độ của thể xác.

Vấn: Sự liên hệ giữa Minh Sư và đệ tử đem đến điều gì trong việc đi tìm sự khai ngộ?

Ðáp: Cũng giống như bất cứ một khoa học nào, chúng ta cần có người hướng dẫn, một vị thầy. Con đường về Thiên Quốc thì dài và nguy hiểm. Nếu có người nào đã biết đường, họ sẽ dẫn đi trên con đường an toàn hơn và nhanh hơn. Người hướng dẫn sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi chúng ta có trở ngại. Bởi khi ngồi thiền, chúng ta chạm phải lực lượng bên trong, nhiều khi lực lượng này mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu không biết cách xử dụng, chúng ta có thể bị trở ngại về tinh thần.

Vấn: Việc gì sẽ xẩy ra nếu tôi vô tình đạp phải những côn trùng hay những động vật bé nhỏ?

Ðáp: Quý vị thật là tốt bụng, việc đó không quá nghiêm trọng lắm. Khi hít thở, quý vị cũng sát hại nhiều côn trùng. Cũng vậy, khi chúng ta ăn rau trái, nhưng chúng ta không thể tránh được. Ðường về Thiên Quốc còn dài và lắm chông gai.

Vấn: Thiên Ðường là gì?

Ðáp: Hãy đến thọ Tâm Ấn và quý vị sẽ biết. Thiên đường không dễ gì diễn đạt bằng ngôn ngữ của thế gian chúng ta. Ðó là một trạng thái của một người hoàn mỹ về trí huệ, tình thương và lòng tốt qua những hành động thực cao cả, không phải chỉ bằng lời nói.

Vấn: Có phải con người là chúng sinh cao nhất trong tạo hóa hay còn có những chúng sinh ở đẳng cấp khác?

Ðáp: Phải, con người là chúng sinh cao đẳng nhất vì con người có quyền lực tối thượng bên trong. Nhưng chúng ta phải khám phá ra nó để trở thành cao đẳng. Cũng giống như chúng ta có một bảo tàng vĩ đại ở trong nhà mà chúng ta không biết cách dùng, nên chúng ta vẫn nghèo khổ.

Vấn: Có phải con người là gạch nối giữa loài vật và những chúng sinh cao đẳng hơn không?

Ðáp: Chúng ta rất cao đẳng, cao hơn cả thiên nhân, nhưng chỉ khi nào chúng ta tìm thấy được bản chất tối thượng ở bên trong của chúng ta mà thôi.

Vấn: Sẽ có người nào đó giúp đỡ chúng tôi trong lúc hành thiền, sau khi Ngài trở về Ðài Loan không?

Ðáp: Sự liên hệ của chúng ta là ở bên trong. Không cần biết quý vị ở nơi nào, vị Minh Sư đều biết cả. Và bất cứ điều gì quý vị muốn, chỉ cần hỏi ở bên trong và sự giúp đỡ sẽ đến một cách tự nhiên không cần có sự hiện diện của vị Minh Sư. Nhưng để trợ giúp quý vị trong những vấn đề căn bản ban đầu, Sư Phụ sẽ để lại một người có kinh nghiệm sơ bộ. Quý vị có thể liên lạc tại Bỉ, có địa chỉ ở nơi nào đó trong sách. Nếu không, quý vị có thể hỏi ở bàn Chỉ Dẫn bên ngoài.

Vấn: Lâu lâu uống rượu nhẹ và hút thuốc có thích hợp với pháp môn của Ngài không?

Ðáp: Có loại rượu nhẹ không có chất rượu, sâm banh không có chất rượu. Có khi Sư Phụ cũng uống bia và sâm banh không có chất rượu. Quý vị có thể tìm thấy một vài loại.

Vấn: Có những trình độ khai ngộ khác nhau phải không?

Ðáp: Ðúng vậy, có bảy trình độ.

Minh Sư Ðang Tại Thế Ðể Gia Trì Cho Thế Giới

Vấn: Ðức Phật và Chúa Giê Su đã đi rồi. Các Ngài đã làm những gì mà họ có thể làm được và thế giới vẫn y như vậy. Ngài có ước vọng làm điều gì tốt lành hơn không?

Ðáp: Sự khai ngộ của Ðức Phật không phải là sự khai ngộ của cả thế giới. Ngài đã ban phát con đường khai ngộ cho các đệ tử, khi còn tại thế. Và cũng tương tự như vậy, Chúa Giê Su và những tông đồ cao đẳng của Ngài đã truyền bá kiến thức của sự khai ngộ đến những thế hệ tương lai. Nhưng số đệ tử luôn luôn có giới hạn, những vị Minh Sư khác cũng vậy. Cho nên thế giới sẽ không được hưởng lợi nhiều. Nhưng sự hiện diện của họ, lẽ dĩ nhiên, cũng gia trì cho thế giới và nâng cao ý thức của chúng ta. Ðó là lý do tại sao thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn trước nhiều. Ðúng vậy, tốt hơn nhiều.

Vấn: Mục đích của con người qua những tôn giáo là gì?

Ðáp: Các tôn giáo dạy chúng ta phải có đạo đức và làm người tốt trên trái đất này. Ðồng thời chúng ta phải tìm ra Thiên Quốc bên trong chúng ta. Nhưng hầu hết chúng ta có lẽ tin tưởng vào một tôn giáo chỉ để trở thành những người tốt. Ðúng vậy, nhưng chúng ta không tìm thấy Thiên Quốc bên trong, vì vậy chúng ta chỉ hấp thụ được phân nửa sự dạy dỗ của bất cứ tôn giáo nào. Chỉ khi nào chúng ta tìm thấy ánh sáng và sự dạy dỗ của Thượng Ðế ở bên trong, lúc đó chúng ta mới có lòng tin hoàn toàn vào đạo.

Vấn: Có phải Niết Bàn là mục tiêu cuối cùng trên con đường tâm linh của chúng ta không? Nếu đúng vậy thì có nghĩa là đời sống tâm linh sẽ chấm dứt khi chúng ta đạt được Niết Bàn. Ðiều này có lý không?

Ðáp: Ðó chỉ là một cách nói để chúng ta có một sự so sánh. Trí huệ tối thượng thì vô cùng. Khi mà chúng ta đạt tới nơi gọi là Niết Bàn đó, chúng ta không có cảm giác dừng lại nơi đó như một chặng đường cuối cùng của chúng ta. Bằng không thì chúng ta sẽ cảm thấy nhưng bị tù lần nữa, bị giam ở Niết Bàn. Không cảm nhận thấy có sự giới hạn, mà cũng không ý đến Niết Bàn nữa.

Vấn: Theo ý Ngài thì điều gì có thể xảy ra cho một người tự vận?

Ðáp: Có sự khác biệt rất lớn. Hầu hết những người tự sát ở trong tình trạng ý thức rất thấp và chán nản vô cùng, vì áp lực của thế giới đè lên họ quá nhiều. Nên khi chúng ta chết trong trạng thái ý thức thấp kém như vậy, chúng ta sẽ ở trong tình trạng này một thời gian rất lâu. Ðiều này không tốt cho linh hồn của chúng ta, bởi nếu quý vị quá chán nản, quý vị muốn chết để tiêu diệt sự chán nản đó; quý vị muốn thoát khỏi sự chán nản, nhưng vì vậy mà quý vị lại ở trong sự chán nản một thời gian thật lâu. Ðiều đó thật là kinh khủng.

Vấn: Thưa Sư Phụ, sự khai ngộ có chận đứng tiến trình luân hồi hay không?

Ðáp: Có, nếu quý vị học với một vị Minh Sư chân chính, người đã biết đường đi Thiên Quốc. Khai ngộ có nhiều cấp bậc. Thí dụ, nếu, quý vị chỉ đạt đến đẳng cấp thứ hai và không có Minh Sư bên trong để chỉ dạy quý vị đi lên cao nữa, quý vị sẽ phải trở lại. Một vị Minh Sư hoàn toàn là một vị Minh Sư đã thể nghiệm tất cả trình độ của ý thức. Vì vậy bất cứ nơi nào quý vị đến hay bất cứ nơi nào quý vị tình cờ tự tìm thấy, thì vị Minh Sư cũng ở đó. Vị này vô sở bất tại, vì vậy Ngài có thể giúp quý vị tại bất cứ nơi nào quý vị đến và đem quý vị lên cao. Mặt khác, nếu quý vị tự tìm được sự khai ngộ hay với một vị Minh Sư có đẳng cấp thấp, thì quý vị phải trở lại cùng với vị đó, vì vị ấy cũng phải đạt tới trình độ cao nhất.

Vấn: Một người ăn chay có thể ăn phó mát và uống sữa không?

Ðáp: Dĩ nhiên là được.

Vấn: Ngài dạy các đệ tử của Ngài đối với thiên nhiên như thế nào?

Ðáp: Chúng tôi tôn trọng thiên nhiên, chúng tôi tôn trọng cảnh vật chung quanh. Chúng tôi không phá hoại cây cối và rừng, hay rau cỏ một cách vô ý thức. Tại nhiều trung tâm, chúng tôi trồng cây và hoa để làm đẹp cho khung cảnh. Và vì yêu thích thiên nhiên, nên chúng tôi không ăn thịt loài vật.

Vấn: Ngài giải thích thế nào về việc cưỡng hiếp, bệnh ung thư và các tai nạn?

Ðáp: Nhân quả. Bởi vì luật nhân quả "gieo nhân nào thì gặt quả đó". Chúng ta không nhìn thấy sâu xa trong quá khứ, nên cứ than trách hiện tại. Nhưng không có một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân, mặc dầu nhiều lúc việc này không phải hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Thế giới này thật đáng buồn, vì vậy chúng ta phải tìm ra lối thoát. Cũng giống như quý vị lái xe trên xa lộ và không tìm được lối ra. Ðôi khi xe của quý vị hết xăng, hay quý vị gặp tai nạn vì có người đụng vào xe của mình.

Vấn: Tại sao chúng ta có quá nhiều vận xấu và những khó khăn, có phải đây là sự an bài của Thượng Ðế không?

Ðáp: Không, đó là vì chúng ta sống trong thế giới này, vì có sự kích động và phản động cho mỗi sự việc. Chúng ta tạo ra nguyên nhân và hậu quả cá nhân; và còn có nguyên nhân chung của toàn thể xã hội; toàn thể bầu không khí xấu, từ trường xấu tạo ra những tai nạn, hiểm họa, thiên tai, bệnh tật v.v... Từ trường xấu đến từ tư tưởng xấu, hành động xấu, lời nói xấu của chúng ta. Tất cả mọi việc đều tạo ra từ trường, hành động tốt tạo ra tư tưởng tốt. Cho nên chúng ta phải trong sạch trong lời nói, hành động và tư tưởng. Ðó là lý do mà chúng tôi đề nghị năm giới và ăn chay trường để thanh tịnh hóa môi trường chung quanh chúng ta.

Vấn: Chúng tôi nên thiền như thế nào?

Ðáp: Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị trong lúc truyền Tâm Ấn.

Vấn: Chúng ta có thể làm gì để chống lại sự hung ác, ghen ghét của con người.

Ðáp: Hãy cầu nguyện với Thượng Ðế cho họ được sớm khai ngộ để họ không còn làm phiền quý vị nữa. Ðó là cách tốt nhất để trừ một kẻ thù và quý vị cũng phải thiền nữa.

Vấn: Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được sự an ổn và đối diện với tử thần?

Ðáp: Chúng ta ngồi thiền và chúng ta chết mỗi ngày thì chúng ta không còn sợ chết nữa. Khi ngồi thiền, chúng ta có thể chết trong phút chốc, đi lên thiên đường dạo chơi rồi trở về. Sự chết không có gì đáng sợ cả, chỉ giống như đi từ căn phòng này sang phòng khác. Nếu chúng ta lương tâm chúng ta trong sạch, sẽ không có gì đáng sợ cả.

Vấn: Tôi chưa phải là người ăn chay, tôi có thể được phép thọ Tâm Ấn không?

Ðáp: Ðược, quý vị chỉ cần ăn chay kể từ ngày hôm nay. Khi Sư Phụ có mặt ở đây, quý vị có thể được thọ Tâm Ấn ngay, nếu Sư Phụ không có ở đây, sẽ có người đại diện và quý vị phải ăn chay trường trong ba tháng. Vậy hãy nắm lấy cơ hội.

Vấn: Tại sao một phương pháp tốt như pháp Quán Âm lại không nổi tiếng trên thế giới từ xưa cho đến nay? Chúng tôi chưa hề nghe đến pháp môn này. Ðây là lần đầu tiên.

Ðáp: Có rất nhiều điều quý vị chưa hề nghe tới, không phải chỉ riêng pháp Quán Âm. Quý vị không biết mọi việc trên trái đất này. Ðây không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Pháp môn này rất xưa và bị thất truyền từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ vị thầy này sang vị thầy khác. Nếu chúng ta không thích thì chúng ta không bao giờ nghe tới. Thí dụ, Sư Phụ đã đến Bỉ và học trò của Sư Phụ đã thông báo trên đài phát thanh, báo chí và dán bích chương để giới thiệu với quý vị về pháp môn Quán Âm. Nhưng hôm nay có bao nhiêu người đến dự, không phải tất cả mọi người sống tại Bỉ. Cho nên những người khác tại Bỉ sẽ không bao giờ biết Sư Phụ đang nói gì, pháp môn Quán Âm là gì, mặc dù Sư Phụ hiện ở ngay tại đây. Quý vị mệt à?

Vấn: Sư Phụ, có cần phải hay nên là người độc thân để được đạt khai ngộ không?

Ðáp: Không, quý vị độc thân nếu không có ai thích quý vị, như Sư Phụ đây (Sư Phụ cười). Mặt khác, nếu quý vị yêu ai và người đó cũng yêu quý vị, đó cũng là sự biểu lộ của Thượng Ðế, một khía cạnh của tình thương toàn thiện. Nếu quý vị thương nhau và trợ giúp lẫn nhau trên đường tâm linh, thì rất đẹp. Nếu chúng ta ngưng mọi cuộc hôn nhân, Sư Phụ không biết những vị Minh Sư sẽ trở lại thế giới này bằng cách nào.

Vấn: Phương pháp của Ngài khác với những pháp môn khác đạt khai ngộ khác ở phương diện nào?

Ðáp: Bởi vì chúng tôi cống hiến sự tức khắc khai ngộ, chứng nghiệm và quý vị có thể duy trì điều này suốt đời. Quý vị sẽ luôn tiến bộ và quý vị sẽ biết điều này; có thể với những pháp khác, quý vị không có nhiều và mất nhiều năm để có được chút ít.

Vấn: Tại sao cần phải thọ Tâm Ấn để học pháp môn này thay vì chỉ cần trình bày trước công chúng, công khai, cho mọi người?

Ðáp: Phải, Sư Phụ giới thiệu pháp này cho công chúng, một cách công khai cho mọi người. Thọ Tâm Ấn là cho công chúng, không phải bí mật cho riêng Sư Phụ. Mọi người đều có thể tới. Sư Phụ có nói là người này được tới, người kia không được tới không? Phải không? Cho nên, nói thọ Tâm Ấn là chúng tôi mời những người muốn nhận lãnh Tâm Ấn mà thôi. Nếu Sư Phụ đứng ngoài đường phố và chỉ dậy cho mọi người, có người có thể tới đánh Sư Phụ và nói:"Tôi không cần Ngài đứng ở đây, tôi không muốn pháp môn này". Cho nên chúng tôi để mọi người được lựa chọn. Nếu quý vị muốn, thì tới; và những người không muốn, họ có thể bỏ đi. Ðó là lý do chúng tôi gọi là thọ Tâm Ấn. Không có gì bí mật cả.

Vấn: Sự khai ngộ biểu tượng cho điều gì? Khai ngộ có tương quan với sự hòa bình và công lý không?

Ðáp: Ðiều này quá trí thức. Sư Phụ không biết trả lời sao. Khai ngộ là khai ngộ. Khai ngộ giúp chúng ta thoát khỏi thế giới của vô minh và trở về nơi chúng ta xuất phát, nơi huy hoàng rực rỡ của Thiên Quốc. Quý vị không thể nói khai ngộ tượng trưng cho bất cứ sự việc gì, đây chỉ là sự diễn đạt của ngôn ngữ trần gian. Có thể câu hỏi của quý vị chưa được rõ ràng lắm.

Vấn: Tôi chưa hề thọ Tâm Ấn, nhưng tôi tin tưởng vào lực lượng của Ngài. Nếu tôi có việc gì khó khăn trong cuộc sống, Ngài có giúp tôi không?

Ðáp: Chắc chắn, nhưng tự cứu mình là hay nhất. Tiền quý vị kiếm được, quý vị có thể tiêu xài một cách tự do, trong khi tiền mượn của người khác thì giới hạn, hơn nữa quý vị sẽ xấu hổ vì phải vay mượn.

Vấn: Ngài có thể giải thích một người cảm thấy thân thể được nâng lên cao trong lúc nhập định không?

Ðáp: Ðó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta nâng cao linh hồn của chúng ta, điều này tốt hơn là thân xác. Khi Sư Phụ ở trên máy bay, Sư Phụ cũng được nâng lên cao vậy.

Vấn: Khi những con muỗi đói đem theo bệnh tật tấn công chúng ta, chúng ta phải làm gì, giết chúng hay bị chúng giết?

Ðáp: Hãy dùng màn tránh muỗi, rất dễ dàng.

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, chồng tôi đã quá vãng, đôi khi tôi vẫn thấy ông ấy trong giấc mơ, y như lúc ông ấy còn sống. Tôi muốn biết phải chăng ông ấy còn sống sau khi chết và chúng ta có thể sống an vui ở một thế giới khác sau khi chết không?

Ðáp: Một vài đệ tử của Sư Phụ cũng nhìn thấy thân nhân của họ, bởi vì chúng tôi có thể đến nơi họ cư ngụ trong giây lát. Sau khi thọ Tâm Ấn, năm đời trong gia đình của quý vị được siêu sanh. Nếu chúng ta theo đúng chỉ dạy của vị thầy, đôi khi, chúng ta sẽ nhìn thấy họ trở lại cám ơn chúng ta.

Vấn: Tại sao một đứa trẻ lại phải chết khi mà nó còn rất thanh khiết.

Ðáp: Tại vì nó không cần phải sống nữa. Có thể nó sẽ lên thiên đàng, còn thanh khiết hơn nữa. Ðôi khi chúng ta có một vài việc gì phải làm. Thí dụ, Sư Phụ phải ở lại đây ba hoặc bốn ngày, bởi vì đó là thời gian Sư Phụ cần để hoàn tất công việc ở nơi đây. Nên Sư Phụ chỉ đến đây có bốn ngày thôi. Nếu cần trở lại, Sư Phụ sẽ trở lại, Sư Phụ không phải ở đây như những người dân Bỉ. Tương tự như vậy, một vài linh hồn không có việc gì phải làm với thế giới trần tục, nên họ chỉ đến một thời gian ngắn và ra đi. Ðôi khi họ có ít nghiệp chướng lấy từ cha mẹ của họ và rồi họ phải ra đi.

Vấn: Kính thưa Sư Phụ, tôi đã được thọ Tâm Ấn theo phương pháp Reikei, trị bệnh theo phương pháp tự nhiên. Tôi có thể xin thọ Tâm Ấn với pháp môn Quán Âm không?

Ðáp: Có thể được, nhưng tốt nhất nên thực hành một pháp thôi. Nếu quý vị thích Reikei thì nên ở lại với pháp môn đó, và nếu quý vị muốn thực hành cao hơn một chút, thì hãy tới đây. Ðời sống tâm linh không chỉ dựa trên sự chữa bệnh. Chữa bệnh chỉ là một phần lực lượng của quý vị. Nếu chúng ta luôn luôn bám lấy một phần, chúng ta sẽ quên những phần còn lại. Những người thực hành pháp môn Quán Âm cũng có lực lượng chữa trị bệnh, nhưng chữa mà không cần dùng đến bàn tay, chữa mà không để ý đến khoảng cách. Quý vị có thể chữa cho một người ở bên Mỹ, bên Pháp, ở những chỗ khác trong cùng một lúc, trong khi quý vị vẫn ở tại Bỉ. Ðây là khả năng trị bệnh của một vị Minh Sư hiện hữu ở khắp nơi. Chúng ta không cần phải hiện diện bằng thân xác. Thật hoàn hảo. Nhưng chỉ đạt được điều này khi chúng ta buông bỏ một vài góc cạnh của lực lượng.

Vấn: Sự huấn luyện của Ngài là gì? Làm sao Ngài đạt được sự sáng suốt?

Ðáp: Ðiều này có trong sách.

Vấn: Tại sao chúng ta không thể dùng những thức ăn có chất béo của động vật, trong khi chúng ta có thể dùng phó mát; và chất béo có trong phó mát?

Ðáp: Bởi vì phó mát được làm bằng sữa, khác với chất béo từ các súc vật bị giết. Dùng sữa, chúng ta không giết bò, và chúng ta làm phó mát, bơ .v.v...Cho nên dùng một chút không sao. Khác biệt là vậy.

Vấn: Tôi luôn giúp đỡ mọi người trong suốt cuộc đời tôi và tôi sẽ tiếp tục, nhưng tại sao tôi gặp nhiều người xấu quá? Họ rất cực đoan và tôi lại rất chủ quan.

Ðáp: Phải, đây là một điều kém may mắn. Vậy, hãy đến đây để khai ngộ và quý vị sẽ sống với những người chủ quan. Họ có cùng một ý tưởng, nhìn cùng về một hướng. Có thể khi quý vị sống với người cực đoan, quý vị có thể dùng lực lượng của mình để thay đổi họ. Ðược không? Ðã tới giờ rồi, họ muốn nén Sư Phụ ra ngoài. Sư Phụ sẽ gặp lại quý vị khi truyền Tâm Ấn, nếu quý vị tới.

Sư Phụ khai Thị

* Sống Một Cuộc Ðời Chân Thiện Mỹ
* Món Quà Quý Nhất Mà Thương Ðế Tặng Cho Nhân Loại

Tải Xuống Bản Tin #30

Bản Tin #30
Mục Lục Bản Tin 30