Tnh Cam Sau am Cua Phai Nam

Thanh Hai Vo Thng S giang tai ao trang Tay Ho, Formosa Ngay 5-12 thang 5, 1991
(Nguyen van tieng Trung Hoa, khong cat xen)

      Nam chung rat kho tu hanh, ieu nay S Phu hieu. Ho de b kch ong, hieu ong, lai hao thang, va nang ve van e tnh cam. Moi ngi eu ngh rang n chung nhieu tnh cam hn. That ra tnh cam nam chung mi nang, mi sau, khong tho lo tam tnh. N chung khoc mot hoi la het chuyen (S Phu cung moi ngi ci). Tnh cam ra sao eu ke ra het, nc mat ri xuong la ra sach moi chuyen.

      Nam chung khong khoc c, khong ke le c, khong nhieu chuyen, co tnh cam g eu dau kn that sau ben trong, het sc tap trung! Cho nen ve phng dien tnh duc tng oi nhieu va manh, bi v tnh cam eu dau kn ben trong, khong xa ra. Moi s eu gom vao trong o, khong co cho thoat, cho nen nam chung tu hanh mi kho.

       au n chung tu hanh cung nhieu hn nam chung, khong phai nam chung d. V sao nam chung s n chung? Bi v tnh cam cua ho qua sau am, ch khong phai n chung nguy hiem. Cac ba khong co nguy hiem au! S Phu la phai n nen S Phu biet! (Moi ngi ci) Ho khong co g nguy hiem ca, ho ch hay tam phao! Y S Phu la co chuyen g ho noi ra xong la het! Nam chung neu noi gian la e trong bung rat lau, rat sau, con n chung th t hn.

      Chung ta cung nen biet cac nhc iem cua mnh, roi sau o t sa oi, khong sao ca. Biet cung hay. Sau nay co chuyen g buon th c khoc! (Moi ngi ci) Yeu ngi nao th c noi ra, nh vay se thay de chu hn, thoai mai hn (S Phu ci). That s la nh the! oi khi chung ta tam s c th trong long nhe bt i. Khong phai vay sao? (Thnh gia: Vang! )

      Tai sao oi khi S Phu co nhieu ap lc? Bi v co vai ieu S Phu khong the noi cho ai nghe. S Phu noi cho quy v nghe ch them phien cho quy v. Quy v cung khong hieu na. S Phu khong co oi tng e tam s (S Phu ci), cho nen co nhng luc ap lc rat nang.

      Nhng quy v khong nen nh the. Nam chung cung la ngi, khong nen gia lam ai trng phu: "Toi khong khoc," nhng van hch hch... (S Phu gia tieng khoc cua phai nam) (moi ngi ci). Co khoc cung au co g mat mat, no khien quy v rat de chu! o la he thong ma Thng e a tao ra, e khi ben trong chung ta co tam s buon th co ni thoat ra.

      Cung nh bon nc co mot lo trong. Khi nc qua ay se t ong tran ra. Bon nc ra mat cua chung ta cung co mot lo trong tren, luc nc qua ay, du cho lo thoat nc ben di b nghet, nc van co the thoat ra. Cac he thong khac cung tng t nh the.

      Cho nen khi chung ta co tam s g, tot nhat nen tm mot ngi ban e chia se, hoac giai bay vi ngi mnh thch, du cho ho co tiep nhan hay khong, chung ta c noi ra phan cua mnh. Gia s quy v yeu ai mot cach tha thiet, hay noi cho co ta nghe, nhng ng mong moi co ta se on nhan tnh yeu cua quy v. Co ta khong chap nhan cung khong sao, quy v c noi ra. t ra quy v se biet co ta co chap nhan hay khong. C gi mai trong long cang them phien phc.

      Khi chung ta gian ngi nao, neu chung ta khong dam noi ra cung rat phien. Gian v cung nen noi cho v nghe, co khi chung ta hieu lam co ta, co khi co ta hieu lam mnh. Noi cho nhau nghe roi hai ngi se thong cam nhau hn. Co luc co ta khong chap nhan ngay, nhng sau o co ta se ngh lai, roi tnh canh se thay oi. Quy v hay th th xem!

      a so nam chung khong hieu chnh mnh, quy v co biet khong? Ho ngh rang mnh rat lanh am, khong co tnh cam, v khong c khoc, lai khong c bieu lo tnh cam. Khong au, nam chung giau tnh cam nhat. Ngi ta thng ngh rang nam chung la ngi phu bac, de bo ri gia nh, that ra khong phai nh the. Y noi la nam chung de bo nha ra i. Khong phai au! Ngi bo nha ra i, bo be con cai, phan ong khong phai la cac ong ma la cac ba (S Phu ci). Quy v hay xem thong ke, S Phu khong xem thong ke, nhng S Phu e y thay nh vay. Nam chung co tinh than trach nhiem hn. Mac du co khi khong yeu v lam, nhng ho van nha. a so n chung thch on ao, o k, tranh gianh. Phan ng cua ho manh hn.

      Tnh cam cua nam chung sau am hn. Phan ong an ong hay can tr v mnh tu hanh. Mot so phu n nhieu khi phai tron i mi tu c, chong cua ho khong cho ho ra ngoai. Khong phai ngi chong oc tai, ma v ho qua thng v. Khong co ngi chong nao khong thng v cua ho, rat hiem khi co mot ngi chong khong yeu thng v cua ho tron i.

      oi khi ngi an ong ra nhn ngam an ba khac. Thay ngi nao co ve ep hn la m to mat ra nhn, nhng cung khong de dang em cam tnh cho ngi ta. Thng thng an ba hay chay ve nha me mnh, an ong khong co. Rat t khi cac ong ung chuyen la bo chay ve nha me, phan ong eu la cac ba (moi ngi ci). Khong phai vay sao? (Thnh gia: Vang!) ieu nay cho thay tnh cam cua nam chung tng oi vng chac, sau sac hn, ho biet ho muon g, con n chung th lon xon hn.

      Quy v khong nen hieu lam mnh, tnh cam rat hu ch, khong nen che ay, cung khong nen bo l no. Neu tam hon cua chung ta tran ay tnh cam, lc lng ben trong cua chung ta rat ln. Tnh cam rat hu ch, neu chung ta co the tap trung no lai va dung vao viec tu hanh th se rat tot. Cho nen phan ong Minh S eu la ngi nam. S Phu xau so, khong biet tai sao mot ngi vi pham chat n ma co the thanh Minh S! Co le v S Phu cung co pham chat nam na, khong phai ch co n tnh ma thoi.

      Cac v nam chung hay co gang tm hieu mnh hn. Bay gi quy v co hieu long mnh them mot chut nao khong? (Nam chung ap: Co!) Tuy S Phu khong phai la phai nam, nhng S Phu hieu quy v, la that! Quy v co hieu mnh nh the khong? Co khong? (Nam chung ap: Rat t!) Khong ngh rang mnh co nhieu tnh cam a! Nhng ngi bo chay ve nha me eu la phu n ca. Quy v co biet khong? N chung rat de tc gian, nam chung tng oi can than hn, vng chac hn. Ho biet rang ho thng v, bo i e lam g? Ho ngh rang bo i cung vo ch!

      S Phu gap rat nhieu canh v bo nha i, e lai con nho. Chong cua ho van tiep tuc nuoi con, du kho nhoc, nhng van co gang nuoi. Chung ta thng ngh rang von ch co phu n mi nuoi con c. Khong nhat nh nh the. Mien sao chung ta co tnh thng, co long yeu men va e y, chung ta se lam c.

      Quy v xem the gii loai vat, ai day chung cham soc con cai cua chung? Con ngi chung ta con co the dung ngon ng e day, co nhng lp day nuoi con, hay co nhng tai lieu ve nuoi con. Co nhng phu n khi mang thai, trc khi sinh n a i hoc cach chuan b moi viec, con loai vat khong co lp hoc, cung khong co tai lieu in ra e chung xem, nhng chung van cham soc con cai cua chung rat chu ao, phai khong? (Moi ngi ap: Phai!)

      Co nhng loai vn, chung c om mai con cua chung tren ngi. Du con a chet con me van c om, om en khi xac con b ra thoi, roi vn me b nhiem trung va cung chet theo, v tnh thng cua chung oi vi con cai cua chung!

      Cho nen ng ngh rang ch co phu n mi biet san soc con cai. Tai sao n chung lai nhan phan cham soc con cai? Bi v sau khi sinh ra, ho ngh rang a con la cua mnh. Co luc ho xem ong chong nh ngi xa la, ngi th ba. "Ch co hai chung mnh thoi" (S Phu ci). Cho nen sau khi a con chao i, tnh cam v chong thng b va cham, v ngi v qua thng con, quen mat ai la ngi quan trong nhat trong gia nh, ngay toi ch biet lo cho con, bo be ong chong.

      Mot ly do khac v sao n chung nhan phan cham soc con cai, la v nam chung thng hay ra ngoai lam viec. Nam chung giau tnh thng, ngh rang v mnh yeu uoi, lai mi sinh con, tot nhat nen nha ngh ngi, mot mnh ra ngoai lam viec vat va, mang tien ve nuoi gia nh.

      Cho nen t xa en nay, con cai eu do me nuoi, khong phai ngi me co kha nang nhieu hn. Phan ong moi ngi eu ngo nhan. Theo S Phu ngh la do nam chung giau tnh thng. Chang la g phan ong cac v Minh S eu la phai nam.

      Cho nen quy v khong nen coi thng mnh. Tnh thng cua nam chung khong giong nh n chung, e lo tnh cam, on ao, quan qut, khoc loc. Nhng nam chung th tnh thng vng chac hn, rat nhe nhang, rong rai, gian d, bnh thng, ngay chnh ho cung khong nhan biet tnh thng cua chnh mnh na, bi v ho von a co san tnh thng (cho nen ho khong lay o lam trong).

      Cung giong nh nhng ngi tu hanh chung ta, khong t cam thay mnh co g v ai, ch biet mnh moi ngay eu tien bo. Ngoai tr nhng luc chung ta noi chuyen vi ngi khac, thay ang cap cua ho qua cach biet vi mnh, chung ta mi hieu rang: o! Th ra chung ta tu hanh co khac! Cho du co cam thay khac biet, chung ta cung khong lay o lam ieu kieu hanh.

      Cung vay! Tnh thng cua nam chung t nhien hn. Ho von a co san, nen khong cam thay co g hay. N chung co chut tnh thng la lam cho ln ra, noi that nhieu, e cho moi ngi eu biet, ca nc eu hay. Lam chut xu chuyen la ai cung biet. Nh S Phu, ca the gii eu biet danh, khong phai ch trong nc ma thoi. Moi ngi eu biet S Phu co tnh thng (S Phu ci, moi ngi vo tay). Tuy ca nc eu biet, nhng chnh S Phu lai khong biet. Trng hp nay khac.

      Cho nen, S Phu ngh rang t xa en nay a so nam chung tu hanh eu tr thanh Minh S. ay la chuyen ng nhien. Hom nay cach nhn cua chung ta nen thay oi mot chut, khong phai luc nao cung nghe ngi ta noi. That ra la nh the. Rat t n chung ng ra noi: "Anh nha nuoi con, em ra ngoai lam viec!" Ho eu ngh rang e cho chong nuoi la chuyen ng nhien. Co ngi cha lay chong a co y nh the, lay chong e c ngi ta nuoi, co cho nng ta. Khong co tinh than oc lap.

      ieu nay cung khong phai la loi cua phu n. Rat co the la v cach ngh cua ho, v c the bam sinh yeu uoi, va v tnh hay s hai. Luc nha a nuoi dng thoi quen n chung phai nng ta vao nam chung. Cho nen ay khong phai la loi cua ngi phu n, ma do le loi suy ngh cua toan the gii khien thanh nh vay.

      Nhng that ra, n chung cung co thai o nh the. Ho thng nh vay, co le la v long hep hoi hn. V the quy v thay n chung t khi co tinh than hy sinh, hiem khi ngh rang: "Mnh nen i lam, e chong nha ngh ngi, chi vi con cai, nh vay tam hon cua ho mi thoai mai hn." ua vi con tuy rat met, nhng cung co s thch thu.

      Ngii phu n ngh rang nha trong con la chuyen rat cc, chong ben ngoai t do hn, nhng that ra khong phai nh the. Ngi an ong ra ngoai lam viec that vat va! Co khi phai nh?n nhOn t?nh tFnh cua chp, ap lc cua cong viec, o ky cua ong nghiep, rat nhieu chuyen phien phc. Ngii phu n nha trong con rat thoai mai, chung rat d? thng, nhn chung a cam thay vui. Cac em nho rat gan vi Thng e. Anh mat chung trong sang, gng mat chung ngay th, da de that mn mang, ban tay that nho nhan, tron tra. Moi c ch cua chung eu rat ang yeu, cho nen nhieu ngi rat thch em be. Chung ta noi rang chung ta hy sinh nha nuoi con, ieu o khong ung! o la mot cong viec vi s tng thng va man tuc.

      Rat t n chung chu e con nha ra ngoai lam viec mot thi gian dai, ngoai tr nhng ngi tu Phap Mon Quan Am chung ta. Chung ta co the i mot tuan, hai tuan e tham d Thien that, ieu nay co khac. Nhng neu e ho ngoi lau hn na, ho se nh con va chu khong noi, v a quen san soc con cai. Neu nh e an ong nuoi con, th ho cung tr nen rat khan kht nh vay. Ho cung se thch cong viec nay, khong co ai la khong thch tre em.

      Cho nen, S Phu ngh rang nam chung co tnh thng hn. Tnh thng o la long hy sinh, khong phai s au yem. Tnh thng cua nam chung khac han. Khi ngi an ong thng ai, ho se hy sinh e cho ngi o vui long. Co khi ho khong co en may bo quan ao cho chnh ho, tat ca tien eu giao cho ba xa. Ba xa ra ngoai mua son phan, roi mua may tram oi giay cao got, ao quan thi trang. Nhn thay v mnh vui la ho cung vui lay; nhn thay v mnh sung sng, ho cung cam thay long mnh that thoa man, kieu hanh. Cho nen tnh thng cua ho mi ung la tnh thng chan that.

      Hom nay S Phu biet s khac biet! La that, tai sao S Phu lai co the nhan ra nh vay? (S Phu va moi ngi ci) S Phu au phai la an ong? (Moi vo tay). Co le S Phu co nghien cu - nghien cu ben trong, bang nhng luc tiep chuyen vi nam chung, e nghien cu hanh ong cua ho, tam trang cua ho, nh the mi co the trong nom quy v nam chung, v khong phai luc nao S Phu cung ch cham soc n chung, ho a u tot roi, khong can phai cham soc na.

      Thay S Phu la n la ho vui roi. "S Phu la ngi n ma!" Ho thay sung sng va kieu hanh, khong can phai noi them na! Nhng S Phu cam thay quy v nam chung hi bi bo ri. S Phu khong biet c Phat Thch Ca Mau Ni luc con tai the cham soc nam e t nh the nao, Ngai rat nghiem khac. Bay gi S Phu la ngi n, cho nen hi bo ri quy v, v the S Phu nghien cu rat ky lng (S Phu ci). Co le t s nghien cu ky lng nay ma nhng cau tra li nay mi nay sinh, khai ngo ra!

      Cho nen hom nay S Phu mi hieu c nhng ieu nay. Nhng ieu nay t nhien S Phu noi ra, luc gap quy v mi ngh en, khong phai co y noi, cung khong co y nghien cu. Moi viec eu c an bai, quy v co hieu khong? (ai chung ap: Hieu) Tnh thng cua quy v rat gan gui vi tnh thng cua Phat Bo Tat, quy v co tinh than hy sinh. Chung ta thng ai, chung ta rat mong cho ho c sung sng, lam bay ky ieu g e cho ngi ay vui. ieu nay noi len tinh than "v tha" chan that, thay v nga chap. Ngi ta vui la quy v vui. ay mi that la thng yeu ngi khac, goi la long "v tha".

      Chang la g quy v tu hanh co ket qua hn, chang la g phan ong Minh S eu la nam chung, ay la ieu khong co g ang ngac nhien ca. Boi canh xa hoi cung giup nam chung tu hanh, nhng tnh thng cua quy v la yeu to rat quan trong.

      a so nam chung eu ra ngoai xa hoi lam viec va nuoi gia nh. Ngay ca trc khi lap gia nh, ho cung lam viec e giup cha me, gia nh, ch em. Ch nam chung mi co tinh than hy sinh nh the.

      Luc quoc gia lam vao canh chinh chien, cung la nam chung i anh giac! Biet rang ra i la khong hen ngay ve, nhng van c i. V at nc bo lai v con, gia nh va cha me. Mac du co khi ho b cng bach, nhng co luc ho cung tnh nguyen ra i. Du nam chung a nh phai lam viec nay, nhng ieu nay chng to rang ho a von san co tinh than hy sinh, tnh thng cua ho rat t nhien, von a san co roi. S Phu khong hieu v sao phan ong nam chung khong nhan ra u iem cua mnh.

      Rat t nam chung chu tu hanh, co le v ho co qua nhieu tinh than trach nhiem. Ho ngh rang ho phai lam viec, lo lang cho gia nh, san soc cha me, san soc ch em v.v..., e roi quen mat ieu quan trong nhat la ho phai lo cho linh hon cua ho. Neu nh chung ta tang cho cha me ch em chung ta hang trieu hang ty ong, hoac la tai san, cung khong tot bang chung ta tu mot ngay! Ch can mot gi, mot phut thoi! Khong can noi chi en mot ngay, mot ngay a nhieu qua!

      Neu ieu kien cho phep, ng nhien chung ta cung nen mang lai cuoc song thoai mai cho moi ngi. Neu khong co ai nuoi dng cha me, chung ta nen lanh trach nhiem, khong co ai san soc ch em, chung ta nen san soc. Neu nh co ngi phu trach, chung ta khong nen qua sc quan tam, tot nhat chung ta nen cham lo phng dien tinh than cua ho. Chung ta tu hanh ho se nhan c li ch, ngay ca i song vat chat cua ho cung c tri at cham nom, nh vao cong c cua chung ta.

      Cho nen mi co cau: "Nhat nhan chng ac cu huyen thang". Co nhan noi ieu g, eu t tr hue ben trong, ho ch than the nghiem nen mi noi nh the. Neu khong tai sao quoc gia nao cung noi nhng ieu tng t. Trung quoc noi rang: "Nhat nhan chng ac cu huyen thang". Au Lac va An o cung noi mot y nh vay. Nam i sieu thang la cach noi cua ngi An o, ho dung mot con so e noi ma thoi, noi ai khai nam i! Ch nam hay chn eu nh nhau ca.

      ieu nay cho thay rang, au cung co ngi tu hanh va tr hue ho at c eu tng t nhau, cho nen mi co cau anh hung co cung ch hng; y noi rang nhng ngi co tr hue eu noi mot chuyen nh nhau. Co khi quy v nghien cu kinh ien cua cac ton giao, thay bai ang Sn Bao Huan cua Chua Gie-Su khong khac g hanh Bo Tat ao trong kinh ien Phat Giao. Hoac la quy v so sang Thanh Kinh vi kinh Koran cung thay noi cung mot viec. Xem Bo Tat Tam Kinh, cung noi giong nhau, khong co ieu g khac biet.

      Phat Thch Ca Mau Ni va Chua Gie-su au co hen ho vi nhau au. Cac Ngai au co hen nhau e noi cung mot t tng. Ca hai khong quen biet nhau, lai sinh khac thi khac chon. Nhng v Minh S nh Khong T, Lao T, hoac la Socrate, hoac la cac v Minh S cac quoc gia khac nhau eu noi nhng ieu giong nhau. La that! oi khi quy v thay S Phu noi nhng ieu ma khong phai do S Phu oc kinh ma biet, nhng sau o oc lai kinh ien, va thay, "O! Giong y het nh trong kinh ien." (Moi ngi vo tay) Phan ong nhng chuyen S Phu day quy v, la t ben trong. Nh hom nay S Phu noi chuyen vi quy v ve tnh cam cua phai nam la lan au tien, lan au tien tren i (moi ngi vo tay), phai vay khong? (Moi ngi ap: Phai!) S Phu cung nghe lan au tien. S Phu cha bao gi ngh en van e nay, cha bao gi noi en van e nay. Hom nay va ngh va noi, ay la lan au tien S Phu noi en.

      S Phu xa nay cha bao gi nghe qua chuyen nay, ch nghe noi phai n co nhieu tnh cam hn, hom nay cam thay khong phai vay!

      Nhieu ngi noi rang an ong khong tot! S Phu khong ngh nh vay. Bi v con ngi chung ta khong de thoa man, tnh cam cua chung ta sau am, ac biet la nam chung! Lam sao co the de dang trao tron cuoc i cho mot ngi. Khi mi quen mot ngi, nam chung e danh lai mot phan tnh cam va ch th trao mot t thoi (S Phu cung moi ngi ci). Khi ho thay khong phai th thu tr ve, i en khi gap mot ngi khac, xem th co nen trao het hoan toan khong. Nhng cung kho tin tng ai c, mot khi cam thay co cho nao khong ng y lam th lai tiep tuc i tm mot ngi khac na. Khong phai tnh cam cua quy v thay oi nh chong chong, ma v cha tm c mot ngi co the tin tng hoan toan, e trao tron tnh cam sau xa, ben vng cua mnh cho ngi ay, co phai nh vay khong? (Moi ngi ap: Phai) (Moi ngi vo tay)

      Tm mot oi tng ly tng au phai chuyen de dang? Co khi xem be ngoai rat thch hp, nhng khi noi chuyen mot hoi th thay khac. Co khi noi vi nhau roi ma van khong thong cam. Bi v chung ta cung kho dien at c noi tam cua mnh, nen oi tng mi hieu lam.

      V du nh quy v hoi ngi yeu cua mnh: "Em co thch y phuc mau o khong?" Co ta tra li co ta khong thch mau o lam, roi quy v thoi ngng khong noi na! ung ra quy v phai noi tiep rang quy v thch co ta mac y phuc mau o. (S Phu ci, moi ngi vo tay) Quy v khong noi ra, khong noi cho ro rang, ch hoi co ta co thch y phuc mau o khong. D nhien khi co ta noi khong, quy v ngh rang co ta khong thch, quy v cung khong ep, hai ben eu khach sao vi nhau. V mot chuyen nho roi sinh ra khong vui. Sau o quy v i tm mot co tieu th ao o! (Moi ngi ci) That dai dot! Chung ta thch ieu g nen noi ra, ngi ta co tiep nhan hay khong, roi tnh sau. Sau nay quy v biet phai noi sao roi ch? (Moi ngi ap: Biet. Va vo tay)

      Tuy nhien, neu gia nh bat hoa cung la tai ngi an ong, bi v quy v luon dau kn moi chuyen trong long, khong chu noi ra, khong co gang bao ve tnh cam va hon nhan cua quy v. Quy v ngh rang hon nhan t nhien se tr nen tot ep, bi v quy v qua t tin, ngh rang quy v yeu thng v mnh la u roi, va ngh rang co ta ng nhien phai biet. Quy v ngh nh the, lam sao co ta biet?

      Phai n tng oi thieu cam giac an toan, quy v khong biet sao? Du quy v nhac i nhac lai mot tram lan ho cung khong biet. Cho nen oi khi ba v oi vi quy v khong ngot ngao, cung do loi cua quy v. Quy v khong hieu tam ly phu n, nen ho mi luon can nhan, tat ca ch v muon nghe quy v noi quy v thng ho, ch nh vay ma thoi, khong con nguyen nhan nao khac na! Neu nh quy v co the noi ra, ho se yen tam, quy v khong can phai lam g khac na.

      Tai sao S Phu lai noi en chuyen hon nhan va tnh cam cho quy v nghe? Quy v ng ngh rang S Phu a i qua trach nhiem cua mnh, khong phai nh the! Neu hon nhan cua quy v khong hanh phuc, tnh cam khong tron ven, th quy v khong co cach nao nhap nh c! Ngoi o ma long da tan nat, au kho, ban khoan, ch ngh en chuyen ay thoi, niem khong noi Phat Hieu, noi chi en chuyen nhap nh! (Moi ngi ci) (Moi ngi noi: Phai!)

      Luc ay ba xa con quan trong hn S Phu na (moi ngi ci). S Phu cung khong trach chi quy v, o la s that, luc o du la Niet Ban quy v cung lieng bo (moi ngi ci). Quy v co the noi, "Ta khong thch, ta khong mang!" hoac la "Ta khong ngh ti, ta khong muon na!" Du co muon cung khong sao at c, v trong long khong c vui.

      Nhng ieu nay S Phu phai hoc, mi co the day cho quy v. S Phu a hoc xong, ay la nhng chuyen khong tranh c, khong ai kiem soat c. ng nhien chung ta cang tu hanh se cang tien bo, chung ta se lo lieu c chuyen tnh cam cua mnh. Nhng con co mot so ngi van buon ba, van au kho v nhng chuyen tnh cam, cho nen S Phu van phai giang ve nhng ieu goi la the tuc e quy v nghe, v chuyen tu hanh va chuyen the tuc khong cach biet nhau.

      Khong can biet ai em lai hanh phuc, khi tam hon chung ta vui ve, chung ta Niet Ban. Trong giay phut ay, chung ta song trong Niet Ban, song tren thien ng. Luc vui ve, ai chung ta cung thng, ngi nao chung ta cung tha th, vat g chung ta cung co the cho. Neu nh long cua chung ta khong vui, chung ta khong muon lam g ca, khong muon nhan mot trach nhiem nao ca. Cho du co muon cung khong cach nao lam c, khong co linh cam, chuyen g cung muon quang i, ca the gii cung muon quang i! Cho nen chung ta mi co cau: "Phat Phap bat ly the gian phap." Ch co the thoi. Quy v a ch than the nghiem roi!