Ban Lai Dien Muc
Biet Tat Ca

Thanh Hai Vo Thng S giang tai Formosa, ngay 17 thang 3, 1990
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

Van: Con ngi trc khi sinh ra khong biet g ca, sau khi sinh ra v co au oc, cho nen co y thc. Vay sau khi con ngi chet i at phai khong con biet g het. Tai sao van con co the gii cc lac?

THVTS: A, tai sao quy v lai noi trc khi sinh ra khong biet g ca? Neu trc khi sinh ra khong biet g, th tai sao quy v biet co the 9 thang trong bung me? Tai sao khong leo len noc nha 9 thang? Chac chan phai biet ch! Phai khong? (Moi ngi ap: Phai) Neu khong biet, tai sao va sinh ra th khoc? Con biet oi an na. Chung ta khong phai sinh ra mi co y thc, trong a co roi, v biet mi en the gii nay. Neu khong chung ta a leo len noc nha, nen xi-mang, trong can nha roi.

      Phat Thch Ca Mau Ni trc khi sinh ra cung a biet roi! Cho nen va sinh ra a i bay bc, va noi: "Thien thng thien ha, duy nga oc ton". Tuy nhien, khi ln len Ngai a quen mat. Phai 30 nam sau mi thc tnh. Chung ta cung vay, cha sinh ra a co y thc. Khong phai khong biet; sinh ra roi mi bat au khong biet vay thoi. Neu chung ta sinh ra mi biet th qua kh, hien tai, v lai chung ta eu khong quen; nhng chung ta va sinh ra a quen het ma! Cho nen phai noi la sau khi sinh ra chung ta mi khong biet. Nh vay mi ung.