Chua Gie Su Va Cac ang Cu The

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Sidney, Uc Chau
Ngay 17 thang 3, 1993 (Nguyen van teng Anh)

Van: Ngai co tin rang Chua Cu The toi cao cua vu tru -- Chua Gie Su, ngi con duy nhat cua Thng e -- noi rang: "Ta la con ng, la Chan Ly cho i song. Khong ai co the en vi Thng e ma khong qua Ta"; rang khong ai co the len thien ang, nha cua Thng e, tr khi qua Chua Gie Su khong?

ap: Phai, ung vay. Moi Minh S eu noi nh vay. "Gie Su" la ten goi cua than the cua Ngai. "Ki To" la ngoi v cua Ngai. Moi Minh S eu nen co lc lng Ki To nay. V the, ngh cho cung, Chua Gie Su khong bao gi chet. Chua Gie Su lam viec qua tat ca nhng Minh S trong moi the ky, moi thi ai, e giai thoat va khai ngo chung ta, nhng ngi vo minh con lai. Mot mnh Chua Gie Su khong the khai ngo chung ta, neu Ngai a i roi. D nhien, Ngai cung co the lam c, lam c ti mot mc nao o; nhng chung ta la ngi pham phu, khong the nao tiep xuc vi Ngai c, luc Ngai ang mot thien the khac. V vay, mot v Minh S bang xng bang tht rat can thiet. Lc lng Ki To lam viec qua bat c than pham cua v Minh S nao ang co s menh hoac c ch nh lam nh vay, trong thi gian o. V the, khi Chua Gie Su noi Ngai la con ng duy nhat, ngi duy nhat, Ngai a noi mot s that tuyet oi. Nhng nhng v Minh S khac cung noi vay khi ho con tai the.

      Toi biet bam vu vao kinh ien la rac roi lam. Nhieu ngi ben Phat giao cung vay. Kinh Thanh va kinh ien rat hay, la an chng hay cho nhng Minh S trong qua kh, nhng cung la chng ngai ln cua chung ta.

      Toi biet ieu nay kho lam. Ch chuc quy v nhng li chuc tot ep nhat va ch con cach la kien nhan i, khi thi iem ti quy v se hieu. Kinh Thanh ch la di tch cua mot v Minh S ban n xuong cho a cau chung ta, nhng con nhng v trc va sau Chua Gie Su th sao? Nhng v sau Chua Gie Su co the noi la: "c, chung ta nghe ten cua Ngai la chung ta c cu roi." Nhng con hang trieu hang ty nam trc Chua Gie Su th sao? Khong co ai cu ho sao? Chang le Thng e khong t bi, ch gi co mot ngi con va ch mot lan thoi sao? Quy v ngh Ngai co keo kiet nh vay khong?

      Neu qua thc Chua Gie Su co cu roi tat ca chung ta, quy v co the tra li cho toi biet tai sao chung ta van con vo minh? Co nhieu viec chung ta khong biet, khong lien lac c vi Thng e. Vai ngi co the, neu ho cau nguyen thanh tam vi Chua, co the Ngai hien se ra vi ho va day do ho, nhng rat t. Ngai khong hien ra cho tat ca chung ta, ma ch vi cac e t chung toi, Ngai co hien ra, v chung ta biet cach cau thong vi Ngai. Chung ta co the len ti cho Ngai va hoc thang vi Ngai.

      Toi khong day ieu g khac. Neu quy v muon thay Chua Gie Su va Thng e, toi ch giup quy v. Neu quy v muon thay Phat, toi se giup, ch neu khi quy v thanh tam tin tng, thay v bam vu vao nhng cau chuyen cua cac bac ai S trong qua kh, ma a so la chung ta khong hieu.