Thanh Hai Vo Thng S khai th tai San Jose, Costa Rica
Ngay 4 thang 2, 1991 (Nguyen van tieng Anh)

      Co le khong mot ai, ke ca Minh S, co quyen trach c chung ta. Nhng co le chung ta phai tr lai e hoc na, hoac co le phai hoc mot cach kho cc hn, hoac phai qua nhng au kho. Hoac co the phai i mot thi gian, nhieu kiep, e gap Minh S khac na, v chung ta a t choi c hoi bang vang, khi chung ta co mot cach de dang. Nh vay khong thuan tien lam, the thoi.

      Suot ngay chung ta lam viec tam, mi tieng, ch e lam mot chut cong viec cua the gian, nhng th vo thng, khong ton tai ma chung ta khong phan nan. Du chung ta ch oi lay mot chut tien com - ch va u an, u quan ao mac va u co mai che tren au. Nhng khi muon tr thanh mot ngi hoan my, tr thanh giong nh Thng e, va ch lam co hai tieng ri moi ngay ma chung ta khong muon. Nhieu qua! Ly do g ky vay?

      Neu quy v t San Jose en ay - mot tieng, na tieng e gap ngi goi la "S Phu", neu quy v goi toi la "S Phu", va quy v noi: "O! Dai qua!" Vay tai sao mi toi i suot t Formosa ti ay? Hang ngan, hang ngan dam ng va hang ngan, hang ngan My kim! Tat ca eu la tien tui, cong sc, thi gi cua toi. Ma toi khong bao gi phan nan. Va neu en gap toi, quy v noi: "Oi, dai qua! Xa qua! Mat cong qua! Met qua! Khong co xe. O, xe buyt te lam."

      Chnh phu phai tra tien cho xe buyt, bao tr xe buyt, lam ng xa ep e ma quy v van khong chu ti tram ma bc len na. Roi quy v than phien. Co the quy v noi chnh phu khong cham soc quy v. Quy v khong muon dung dch vu o ch v quy v phai i bo nam, mi phut t tram en ay. Nhng noi quy v hay, toi cung phai i bo; t may bay ti cho quan thue, va co khi rat lau, mi phut, hai mi phut khong sao het, va toi cung i bo ra may bay. Toi i bo khap moi ni. , toi i t cong may bay ra may bay, i ti i lui va i ngc tr lai, va i ra cho hanh ly, lay hanh ly ra, hanh ly vao, lam qua lam lai, gi vao nhan ra, i bo ti phong ban ve, i bo ti toa ai S. Toi nan n moi ni e co the ti ay.

      Quy v co bao gi quan tam ti ieu o khong? Co khi nao quy v e y ti chuyen o khong? Toi ngh la khong. Neu co, quy v a khong noi hoac ngh rang i xe buyt xa qua, lanh qua hay bat c ieu g. Hoac ngh quy v khong co tien mua goi thien - noi gin chi! Neu quy v co tien mua tra, ca phe th co tien mua goi thien. ng vien c vi toi, v toi se phat ngay, thay quy v hieu biet qua t. Roi quy v goi mnh la bac s, giao s, thay... C Nhan g, g, g... th ky, quan ly cua mot van phong chnh quyen ln va van phong luat s ly d -- moi th danh hieu ma quy v t khoac len cho mnh. Quy v cung khong oi x vi mot ngi ban tot mot cach xng ang, ma quy v lai oi Thng e ban cho quy v u th n hue. Bat c xin cai g, Thng e cung phai cho quy v ngay lap tc, hoac cho hom qua. Thng e ang le cho t khi sinh ra mi tot, sinh ra vi u moi ac an!

      Bay gi quy v noi la quy v khong can hoc vi Minh S nao ca. Co can khong? Hay la khong can? Quy v co u tr hue khong? Quy v la ngi hoan my cha? Sanh ra a hoan my roi sao? Biet cach song lam ngi? ung vay, ngay ca lam ngi quy v con cha biet, huong chi la lam Thanh. Quy v cha biet lam mot ngi ban tot ma a muon day ngi. Quy v khong co u ly tr e day chnh mnh cach x s tot trong xa hoi ma dam day ngi ta. Nh vay lam sao phuc vu ho c ch? Ly le nh vay ma thong minh cai g? O, chac quy v tng toi khong u gioi e lam mot Minh S. Toi chap nhan ieu o. Toi khong bao gi noi la toi gioi u e lam S Phu cua quy v. Co the la khong.

Tnh Thng Chan That Truyen Trong Yen Lang

      Tat ca eu la v ho co qua nhieu tr thong minh nhng lai qua t tnh thng. Nhng ngi co nhieu tr hue va tr thong minh, ho biet nhan, biet bao ve chnh ho, biet lay, biet tan cong, biet trom cap, nhng khong biet cho. Cho nen, co tr thong minh khong giup cho chung ta trong ng loi tot ep. V vay, chung ta en vi ngi co tnh thng e hoc cach thng yeu. V tnh thng khong the day trong trng, khong the oc trong sach v. No ch truyen qua trong yen lang, qua tam gng sang, qua t trng, qua nang lc cua ngi co tnh thng.

      Bay gi, neu chung ta ngh chung ta co u tr thong minh, chung ta biet u th, chung ta co the lo cho i song chung ta, khong can hoc g ca, vay la chung ta lam. Phai, a lam. Bi v, neu xem xet ky loi song cua chung ta, chung ta se biet mnh thieu nhieu th lam; thieu rat nhieu tnh thng.

      Neu chung ta ch kiem tien u an, u mac cho gia nh, co u moi tien nghi ma khong mang phuc vu quan chung, khong em xa ti viec xem xet s thanh bach ben trong chung ta la chung ta van cha tron ven; chung ta cha hoan my. Chung ta thieu nhieu cai goi la long t bi. Chung ta con thieu tr hue, v neu nhn vao i song loai thu, chung khong lam giong vay sao? Chung t lo cho chung, cho gia nh chung va chung cam thay sung sng. V the chung c goi la loai thu, nhng chung ta la "loai ngi", la ngi. Chung ta nen khac mot chut? Quy v co ngh vay khong? Ch v chung ta co xe i lam, con thu vat phai i bang chan, nh vay khong co ngha la chung ta tot hn chung, neu muc ch cua chung ta khong tot hn. Bay gi, neu chung ta hoc thien, muon an chay, roi muon thanh mot ngi thanh thien, roi cam thay gioi hn ngi khac, khong co ly! Nhng th ben ngoai nay co li g khong?

      Neu oi khi quy v to chc mot buoi hop mat ln, muon tat ca Minh S v ai hoac nhng thien s quoc te g o ti Costa Rica e quy v c phung s cho ho, gap ho, hoc hoi t ho; nh vay rat tot. Tham ch con muon cho ho tien e ti, co ngi khong co tien ti, quy v thay toi nghiep, cham soc cho ho va co the con kiem cach cung dng tien e ho mua ve may bay ti ay; nh vay rat la cam ong. Bay gi, quy v khong them lo ti ngi a en bang ong tien va ve cua ho. Nh vay la ngha ly g? Nhat la khi quy v a ti hoc vi ngi o va a nhan ngi o la ban cua mnh.

      Co ngi nao tot ch ngh ti dan chung cua quoc gia khac ma khong ngh ti dan cua nc ho khong? Co ai nh vay khong? Quy v co i ra lo cho quoc gia lang gieng ma khong bao gi lo cho nc cua mnh khong? Nh vay co c khong? Ong Tong Thong nen lam kieu o khong? Quy v co gi nhieu tien va s cham soc, gi bac s, y ta ti quoc gia ban that xa nhng khong e y ti ngi hang xom ben canh sap chet khong? ay la ly le ma quy v muon mang theo moi ngay, ma khong bao gi ngh coi no co ly hay khong.

      Cung tot la toi khong lai ay lau, neu khong toi se lam phien quy v. Quy v phai ti gap toi moi ngay, thnh thoang ti, hoac ti thng. Nhng con ngi la vay o. oi khi, luc ngi o khong gan lam, th chung ta lai quy ve ep cua ho hn. Cung nh ngon nui ang kia, trong ro hn la luc leo len. Nhng du vay, khi len ti ni chung ta mi kham pha ra nhieu cai ep ma khong the thay c t ang xa. Cho nen, ng ngh la t xa th ep hn. Tu trung no co the ro hn, nhng chung ta khong the kham pha ra c nhieu chi tiet ep mat, vui tai, lam cho trai tim chung ta cam thay vo cung sang khoai.

      Th du nh, nhng ngon oi trc nha chung ta ang phu ay hoa dai rat ep. Khi chay qua, chung ta ch thay mot chut. Chung ta thay hoa ang kia, hoa tren oi, nhng khi i bo len, leo len oi, toi chng kien ca mot canh rong thenh thang, ep tuyet vi. ep qua, ep qua! Khac vi luc nhn t xa rat nhieu. Chung ta ch biet va quy no khi vao tan ben trong, vao trong khu vn tren oi.

      ep ti noi toi ran ve ba ngay roi ma cha c. Toi khong ve c. Co the Thng e khong muon toi ve, (S Phu ci). Ngai s toi lam h khu vn ep cua ngai. Ngai khong tin tai nghe cua toi. Cho nen, khi toi len oi th tri ma va gio, khi xuong th tri lai nang " treu toi hoai " khi toi xuong th Ngai ci. Ngay mai toi se th lam mot lan na, neu khong c th toi cam n Ngai, roi chao.

Thng e Luon Lang Nghe Chung Ta, Nhng Chung Ta oi Khi Khong e Y Ti Ngai

      Bat c khoa hoc nao, neu muon gioi, chung ta phai hoc, phai thc tap va phai gan nhng ngi day do chung ta, neu chung ta thch nganh o. D nhien, neu chung ta khong thch, khong ai noi g ca, nhng ng trach thay, hoac ng trach Thng e tai sao chung ta khong gioi ve nganh o. Nhieu ngi co i song kho khan, gap nhieu vat va, hoac met moi, tuyet vong ve the xac, li noi, va tr oc, roi t hoi tai sao. Hoac la ho noi: "Thng e khong giup toi," hoac "Thng e khong lang nghe toi." Nhng khong ung, chnh chung ta la ngi khong nghe Thng e. Chung ta khong chu nghe thong iep cua Ngai moi ngay.

      Th du, chung ta phai en trng khoang bon tieng mot ngay hoac tam tieng mot ngay e hoc nhng g thay co muon day chung ta va tr nen ngay cang khon ngoan hn, thong minh hn va c tot nghiep hoac co van bang c nhan. Va moi ngay moi hoc. Moi ngay moi thong minh, biet them nhieu th hn, lam c nhieu viec hn, co the giai quyet moi viec, va i song ngan nap hn, hieu biet nhieu hn, co viec lam de chu hn va mot i song thoai mai hn. Cung giong vay, neu nh chung ta khong toa thien mot, hai, hoac ba tieng moi ngay va lang nghe li giao huan cua Thng e, hoac en e c gan thay, ngi ai dien cho giao ly t Thng e, mang thong iep cua Thng e ti chung ta, th lam sao chung ta co the nhieu tr hue hn? Lam sao i song chung ta thoai mai hn c?

      oi khi chung ta cau nguyen, noi rang: "Thng e i, sao Ngai khong en vi con? Neu Ngai hien hu th xin Ngai ti!" Nhng neu Thng e ti, chung ta co thi gi cho Thng e khong? Toi nghi lam. Toi khong ngh la chung ta co thi gi cho Thng e. V the, ng trach c, neu Ngai khong ti. Chung ta se noi: "Me toi mi ti. Cha toi mi chet. Con cai toi bnh. Nghe nghiep toi! Ong chu cua toi! Trng muc cua toi! Giay oi tien ien cua toi! Tri i, Tri i, xin ong i i, toi khong co thi gi cho ong. Tri i!" (S Phu ci)

      Quy v co hnh dung c neu Thng e ti, chung ta oi x vi Ngai nh the nao khong? Thng e a ti vi chung ta nhieu lan. Thng e ti hoai hoai trong hnh dang xac tht, trong hnh dang nhng con ngi.

      Phai o, cung giong vay, khi chung ta gan ngi co tr hue, chung ta se co tr hue hn. Neu gan ngui ngu si hoai, chung ta se ngu si hn. Chung ta phai theo ang cap cua ngi o, neu khong ho khong hieu chung ta. Chung ta b keo xuong bang cach o. Cho nen, chung ta chon ban. V the, ngi ta en vi nhng Minh S tr hue cao la e tr hue ben trong cua chnh ho c tnh giac. Rat la hp ly. Neu toi biet tieng Anh roi va bay gi neu toi nc Anh hoac nc My hoac luon luon vi nhng ngi noi tieng Anh, th Anh van cua toi tien bo, moi ngay moi tien bo. Nhng neu toi chung quanh nhng ngi khong noi tieng Anh hoac noi tieng Anh nh ba cui, th d nhien Anh van cua toi se thanh giong ho. Toi nhan thay nh vay, Anh van cua toi ang tr thanh nh ba cui, v hai mi nam nay, toi khong song nc Anh. Toi luon luon i khap ni va cho nao ngi ta cung khong noi tieng Anh gioi.

      Cho nen, tai noi tieng Anh cua toi a tr thanh... cun - khong tien bo. Ngay nao cung noi tieng Tau hoac tieng Tay Ban Nha hoac Au Lac (S Phu noi bang tieng Tay Ban Nha va ci)

      Cho nen, quy v thay cha, ieu nay thay rat ro. Cho nen, neu chung ta ngh chung ta a khon lam roi, th chung ta khong can Minh S. Nhng neu chung ta xet mnh cho ky va biet rang chung ta co thieu sot g o th chung ta nen i kiem ngi nao co pham chat o va co gang boi ap lai. Neu Thng e co the day chung ta trc tiep t ben trong, th chung ta khong can Minh S. Nhng chung ta biet Thng e khong the lien lac vi chung ta mot cach trc tiep, du Ngai trong chung ta. V the, Chua Gie Su xuong, c Phat xuong, Mohammed xuong, Socrates v.v...

      ung la chung ta co the hoc hoi t moi ngi, nhng t ngi nay co the chung ta hoc nhieu hn va t ngi kia chung ta hoc t hn. Co ngi chung ta hoc ieu tot, co ngi chung ta hoc ieu xau, hoac t nhat hoc khong nen lam xau nh ho, ho cung la thay cua chung ta. t ra, ho cung day chung ta ng lam chuyen xau, mien sao chung ta co u kha nang phan biet ieu g phai, ieu g trai. Co ngi vi Thng e, co ngi vi the gian, co ngi hi nghieng ve pha canh phu nh cua loai ngi. Neu chung ta song vi nhng ngi gan Thng e th chung ta se c anh hng nhng pham chat Thng e cua ho. Neu chung ta song vi nhng ngi co pham chat the gian th chung ta hap thu nhieu pham chat the gian hn. Neu chung ta song vi nhng ngi co khuynh hng khong tot th chung ta cung b anh hng bi nhng ieu khong tot cua ho.

      Moi ngay chung ta tiep xuc vi rat nhieu nhan vat, nhieu ngi va chung ta that tnh khong biet ai la khong tot - co khi khong biet ro lam - ai co khuynh hng con ngi. Cho nen, oi khi chung ta hoang mang va b ho anh hng, du biet hay khong biet. Cho nen, oi khi chung ta thay met moi, hoang mang va tinh than cam thay vo cung chan nan. V the, neu biet ngi nao co pham chat nh Thng e, tr hue nh Thanh, bang moi cach, bat c luc nao lam c, chung ta phai gan ngi o e c anh hng mot chut ve kha canh khac va e c keo len thay v keo xuong hoac ng lai ang cap thap hoai hoai, moi ngay.

      ac biet la khi c hoi o rat hiem co, v chung ta co the tiep xuc vi bat c ngi nao, ngoai tr nhng ngi thanh thien. c bao lau? Co bao nhieu ngi la thanh thien? Co may dp c gap nhng ngi nh vay? Tren the gii nay co bao nhieu ngi thanh thien? Neu chung ta khong tin vao ngi o, neu chung ta ngh ngi o khong u gioi cho chung ta, khong sao. Nhng neu chung ta tin, neu biet ngi o ro rang la co li cho chung ta, cho loai ngi, la thanh thien, co tr hue cao, th chung ta phai chay ti cho le. Chung ta phai lay c e en, khong phai lay c tranh xa v ieu o tot cho chung ta; cho chung ta va ch chung ta ma thoi.

Linh Hon oi Can Phai c An

      Neu chung ta biet thc an la tot cho chung ta, chung ta co kiem c tranh xa nha bep khong? Chung ta co the oi mot ngay, hai ngay nhng khong oi lau. Khi oi, khong u dinh dng, chung ta biet se b g ha? Than the met moi, le let khong c ong noi, khong the suy ngh c nhieu va chung ta khong the lam viec. oi khi linh hon chung ta cung oi, neu khong c cham soc ung an. Lam sao biet c khi nao linh hon oi? Khi chung ta khong the song tren the gii nay, khi au oc met moi, khi buon ba chan nan, khi khong the suy ngh ung an, khi khong oi pho noi vi ap lc cua i song. Than the bnh hoan cung v linh hon b e nang; khuynh hng xau ap ao khuynh hng tot. Neu chung ta thanh that vi chnh mnh va xem xet moi ngay th se biet linh hon chung ta rat, rat la met moi, kiet que va oi. Khi chung ta khong the nhan ra phai trai, van e nao la quan trong nhat hoac quan trong nh trong i song, th biet la linh hon chung ta ang b e nang.

      ng ngh nhng ngi ra ngoai giet ngi, trom cap, lam u moi chuyen bao lc, hoac pha hoai hang xom, la ngi xau. Chac chan chung ta khong noi la ho tot, nhng ho co the tnh ngo bat c luc nao. Hoac ho co the se thay oi khi hoan canh cua ho kha ra. Nhng neu chung ta pha hoai linh hon chnh mnh, o mi la toi nang nhat. Chung ta pha hoai chnh mnh bang cach t choi s day do tot cho linh hon, bang cach t choi thc an tam linh cho linh hon, bang cach t choi s hien dien va bau ban vi nhng ngi ao c, thanh thien. Giong nh khi chung ta lay c t choi khong cho than the thc pham ma no can, e c khoe manh. Cung vay, chung ta nh tre s tien bo cua tam linh bang cach khong cho linh hon thc an ma no toi can. Pha hoai ngi khac con de tha th hn la pha hoai chnh mnh. oi khi chung ta hai ngi khac v khong the tranh c, v ngi o lam chung ta kho chu, gian d, hoac t choi g o, nen chung ta co c; va v s vo minh cua chung ta va v oi khi kho ma thng ngi o v tnh tnh khac biet. Nhng khong thng chnh mnh la toi ghe gm nhat.

      Khi lam viec, khi cho chung ta an, mac, la chung ta ch thng the xac ma thoi, khong thng linh hon, ma linh hon la con ngi that cua chung ta. Sao chung ta tien bo ve tam linh c neu luc nao cung khong tra tron, bau ban vi nhng ngi tu hanh co cung ly do, cung ly tng, cung muc ch, cung loi song, cung loi suy ngh? V chung ta cha u manh e i mot mnh, neu khong chung ta a tr thanh Thanh, thanh Minh S roi. Neu chung ta t kiem iem chnh mnh va hanh ong cua mnh moi ngay, chung ta se biet mnh cha phai la Minh S, neu thanh that. Chung ta biet mnh hay con rat ch ky, rat vo minh khong the at ti ang cap Minh S, Chua, hoac Phat.

Con ng Tu Hanh Can Phai Co S Co Gang

      Sau khi xem xet va biet ang cap cua mnh, chung ta phai hoc, phai tu nhieu hn na, phai m rong trai tim nhan u moi anh hng cao ca, u loai ban be cao thng. Chung ta phai li dung nhng c hoi nay. Neu chung ta con tin rang c thanh bach hn, tr hue hn la muc ch cao ca nhat cua con ngi, th chung ta phai co gang. Nhng neu khong tin nh vay, neu ngh rang lam ngi ch la khon ln, an, i lam, kiem tien va chet, th khong sao, khong can co gang. Chung ta ch song nh vay roi tiep tuc ngay nay qua ngay khac: lam viec, an, ngu, lam tnh, e con, kiem tien roi chet. Khong can thien, khong can an chay, khong can oc sach ao c, khong can lam nhng viec nay. ng noi ai - ng lay c la met qua, mat cong qua, nay qua, kia qua, no qua.

      Chung ta khong co gang trong moi cong viec sao? No lc rat can thiet trong moi viec lam. S co gang can co trong viec hoc, can trong viec lam, can trong viec bao ton hon nhan, can e bao tr than the nay, ngay ca can cho toc na! Vai ben toc mat hai tieng trong tiem uon toc! ng noi vi toi la quy v khong can co gang trong viec toa thien va khong can i gap Minh S v met qua, xa qua, nay qua, kia qua. Con toc quy v th sao ha?

      T hoi mnh coi quy v mat bao nhieu thi gi cho than the vo thng nay - tat ca tam, mi tieng lam viec ch v than the nay. Tat ca hoc van - nhieu nam tri - ch v than the nay. Quy v hoc mi, hai mi nam v muon co viec tot, bao ve than the cua quy v va cua gia nh. G na? Va quy v lam viec ba mi nam na sau khi hoc xong cung ch v than the nay hoac than the cua ngi nha hoac than the cua ngi dan thng men cua quy v. Nh vay sao co the noi rang chung ta khong can co gang?

      Chung ta t choi khong co gang cho linh hon - khong hu ly g ca! Linh hon la quan trong nhat. Khong co linh hon, than the khong ch li g! C i ra ngha a th thay rat nhieu xac chet o. Khi ngi ta chet, ho cung trang iem, thoa son cho moi ep, lam au, mac quan ao ep, nhng luc o, cai xac o co ch li g khong?

      Co can co gang khong? Tham ch cai moi cung can co gang. Neu muon moi o, quy v phai i tiem tham my chon mau ep ma quy v can. Co khi mat hai hoac ba tieng, ma quy v chu c v muon ep. No la th vo thng. Hom nay co o, co the ngay mai lai mat. Chung ta mat hai, ba tieng mot ngay, hoac ti gap thay v linh hon vnh cu, ma chung ta lai noi la nhieu qua.

au Kho Hay Giai Thoat Ch La Van e Chon La

      Roi chung ta t hoi: Tai sao Thng e lai lam the gii nh vay? Tai sao con ngi phai kho au qua vay? Tai sao toi kho qua vay? Ro qua ma! Chung ta chon nh vay! Chung ta chon au kho, chon vo minh, chung ta chon khong xoay chuyen, khong tien bo, chung ta chon khong thay oi, chung ta chon khong b thuc giuc, khong van minh. Tat ca eu la loi cua chung ta. The gii au kho v no muon au kho. V chung ta co gang - bo qua nhieu thi gi cho nhng viec vo thng va qua t thi gi cho tr hue vnh cu. V the chung ta khong co tr hue, chung ta lam cong viec vi tr khon ngc i, v the chung ta khong the thoat khoi luan hoi sinh t. Hieu khong?

      Neu ai cung co gang mot chut e hoc hoi them tr hue, hoc e nhan ra s thong minh toi thng ben trong cua chung ta va dung no vao i song hang ngay, th the gii a khong au kho nh vay, moi ngi a tr thanh co tr hue. Va moi ngi a biet lam g la ung, biet knh trong ngi khac, tat ca moi ngi eu hp tac trong tr hue va khong mot ai phai au kho.

      Neu ngi nao cung i hang xom: O, tai sao? Ba ta au co i thien au? Ba khong tm Minh S, sao toi lai tm? Sao toi can i gap Minh S? Sao toi can i hoc vi Minh S? Sao toi can toa thien, an chay, au co ai lam vay au? Roi ai cung i nhau, the la het. Nhng ngi khac la vo minh, quy v la ngi gioi hn. Quy v a biet cach thien, biet an chay, ang hng ve Anh Sang va Tr Hue. Quy v phai la tot hn phan na cua loai ngi, ma lai ng mot cho lam lang ph thi gi! Vay sao oi ngi khac noi gng quy v c?

      Toi qua khac khe vi quy v khong? Neu co, xin tha loi cho toi, neu quy v tha th toi, Thng e se tha th quy v - nghiep tot. Nhng neu khong ai noi ra, quy v se khong bao nhau.

Dung Thi Gi Mot Cach Khon Ngoan

      Ai cung muon bo hoc. Khong a tre nao vui long i hoc. Tat ca cha me eu phai thuc ay chung, thay co phai nghiem khac, con khong, neu quy v e tre con muon lam g th lam, chung se khong bao gi lam ieu ung v tre con khong biet. e mot mnh th chung se i chi cong vien suot ngay, hoac coi truyen hnh, hoac chi tro chi tren truyen hnh. D nhien, thay co khong phai luc nao cung nghiem khac, ho cung dan hoc tro i cong vien va chi vi chung; va cha me oi khi cung chi vi chung, nhng co luc chi va co luc hoc. Co phai vay khong? Cho nen, co thi gi cho gia nh, thi gi cho ban be, thi gi lam viec kiem tien va cham soc cho nhng nhu cau cua than the, nhng thi gi cho nguyen vong tam linh cung phai co. D nhien, chung ta khong the lam vay ngay 24 tieng, hoac moi ngay, nhng khi co c hoi, chung ta phai chup lay.

      Chung ta lam nh vay la qua t cho s tien trien tam linh. Bat c cong viec g, hoc van g, tien nghi vat chat g, chung ta bo vao o ca ngay - moi ngay tam tieng, mi tieng va co khi con them buoi toi na. Co khi quy v phai i hoc them lp toi - ngoai viec hoc ngay thng, ch v muon co bang c nhan ve Anh ng hoac hoa hoc. o la mot, hai mon, ch v nhng th rat, rat ngan ngui, vo thng. Hoc e c vnh cu, hoc e lam mot v Thanh, nh Thng e, chung ta ch bo ra mot hay hai tieng moi ngay va gap thay lau lau mi mot lan, ma chung ta a kiem c. Quy v ngh o la ly le g vay?

      Lam e t hoac ngi tu hanh an chay cha u, Tam An cha u. An chay - con bo cung an chay t trong bung. Con Tam An - ngay ca bo cung ti Tam An khi toi truyen Tam An. Bat c luc nao chung cung ti d Tam An. Moi khi toi en ay, bo cung ti gap toi. Chung ti t that xa, mai canh ong ben kia en ay, ng pha trc hoac ngoi trong chanh ien, i Tam An. Co, chung co lam vay! Ngi ta noi la chung khong bao gi ti tr khi toi ti. Chung cung ien n Tam An! Chung ien theo cach rieng cua chung. Chung khong viet c, nen nuot luon.

      Quy v biet chuyen ha? Khi toi ti ay lan au tien, co mot xe cam nhong ch ay rau va mot so n xin Tam An e pha sau. Chung khong an rau, ma ch nuot n Tam An va may bai khai th. Chung an cap, ong tu rt theo lay lai, chung s qua nuot ai (S Phu ci).

      Chung toi khong lay lai, nen chung ngh chung cung c Tam An. V vay, moi khi toi ti, chung cung ti cong tu (S Phu ci). Chung co s knh trong, chung nhn toi. Cho nen, khi chung ti ay, b ong tu uoi i nhng chung khong chu i, c nhn ngi o nh noi: "Toi va anh bnh ang - la ong tu - sao lai uoi toi i?" Chang han vay.

      Cho nen, ng ngh quy v c Tam An, an chay la u. Neu ngh lam vay u th giong nh ngh ghi danh vao ai hoc la u, khong can en trng hoac gap thay moi ngay, moi tuan hoac moi hai, ba ngay. Hoac giong nh nhng con bo o, ch nuot n xin Tam An, an chay la u. Nhng chung con gioi hn, bat c khi nao toi ti ay, chung eu en gap toi - e t rat trung thanh (S Phu ci) va luc nao cung an chay, khong bao gi sai. ieu nay toi khoi phai lo. Chung khong bao gi gia bo an nham banh co trng, hoac uong nham nc co chut ru. Hieu khong? Chung thien moi ngay, co hay khong co mat thay. Sau khi an no, chung ngoi xuong thien tren co. Chung thien nh vay.

      Chung ta cung vay, neu sau khi i lam ve, an uong, chung ta ngoi xuong thien trc may truyen hnh hoac thien ve nhng c muon, nhng van e cua the gian. Nh vay th sao? Khong sao. Ai cung thien ve nhng g ho yeu thch. Nh vay, toi nen ve hu c roi! Khong can ti ay na. Khong can lam phien quy v. Ca hai chung ta eu vui ha?

      Hay la quy v ngh Minh S ch o e lam nhiem vu moi khi quy v can va quy v khong bat buoc phai lam g ca? oi vi Minh S th cung c, nhng quy v khong tien. Quy v lam uong ph thi gi lam ngi, thi gi quy bau e phat trien tr hue... khong phai, e nhan ra tr hue cua chung ta. Tr hue khong the phat trien, tr hue a hoan my roi va chung ta ch can nhan ra va dung no. Nhng neu chung ta khong e thi gi e nhan ra va dung no, th chung ta bo ph no. Thng e a cho chung ta than the con ngi va giao cho chung ta tr hue ngo hau chung ta co the phuc vu ban than mnh va the gii, trong luc chung ta ay. Neu khong lam la chung ta thieu bon phan oi vi Thng e va oi vi chung ta, vay thoi. Co le khong mot ai, ke ca Minh S, co quyen trach c chung ta. Nhng co le chung ta phai tr lai e hoc na, hoac co le phai hoc mot cach kho cc hn, hoac phai qua nhng au kho. Hoac co the phai i mot thi gian, nhieu kiep, e gap Minh S khac na, v chung ta a t choi c hoi bang vang, khi chung ta co mot cach de dang. Nh vay khong thuan tien cho chung ta lam, the thoi.