Trien Vong Cua The Gii

Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Brisbane, Uc Chau
Ngay 20 thang 3, 1993 (Nguyen van tieng Anh)

Nhieu ngi hoi toi "Ngai co biet ngi ta tien oan au nam 2000 se co tan the khong? Nh vay Ngai phai lam sao? Ngai ngh the nao ve chuyen o?" Toi ap: "Toi khong lam g ca." Va toi khong ngh g ve ieu o, v khi chung ta chet, the gii cung tan nh thng, khong sm th muon. Cho nen chung ta phai tm the gii vnh cu, ch khong phai co gang bao ve cai the gii vo thng nay, du rang co the lam c.

Quy V La Nhng Ngi Cu Roi The Gii

Khi Hong Kong, cach nay khoang mi nam g o, toi ngoi thien trong mot ngoi chua - v tnh c i ngang qua, biet mot ngi ban nen toi ghe vao - toi ngoi o thien, ngh en ngay thien khai trong Kinh Thanh, noi rang mot ngay nao o the gii se tan.

Toi buon qua, than th vi Thng e rang: "Ngai khong co quyen lam nh vay, khong co quyen lam cho nhan loai au kho. Neu muon tieu huy the gii, cung c, nhng phai lam trong mot giay thoi!" Trong Kinh Thanh ta rat nhieu s au kho va cai chet keo dai that khung khiep! Toi noi rang: "Ngai la Thng e. Ngai khong the nao lam nh vay! Tai sao Ngai lam nh vay? Ngai phai noi vi ho, cho ho biet nhng ieu khac v ai hn la ieu o. Hay e ho sa oi ng loi cua ho. C t t, cho ho thi gian, cho ho them c hoi e ngoan ngoan, e cai thien chnh ho. Neu Ngai ngh con ngi di nay khong x s ung an, th Ngai phai day ho. Phai tm cach day do ho, lam cho the gii nay tot hn." Trong luc bc mnh, toi a cai nh vay.

Roi Thng e tra li rang: "c roi, vay nha ngi lam i!" The la Ngai at van e len vai toi. Toi tng la gin chi, v luc o toi khong co e t nao ca, cung khong bao gi ngh rang mot ngay nao o mnh se lam Minh S, hay g g o. The la het. The nghiem bien mat, moi th tr lai bnh thng. Chuyen nay xay ra lau lam roi.

Cho nen, hom nay toi muon noi vi quy v rang, neu quy v that s lo lang chuyen tan the th "Quy v lam i"! Quy v hay cai thien moi ngi, cai thien chnh mnh, cai thien a cau, cho moi ngi lieu ngo rang Thng e la quan trong nhat oi vi chung ta. Thng e la Tr Hue Toi Thng trong chung ta. Chung ta phai tm ra no, dung no e chung ta hanh phuc va e gia tr cho nhng ai en gan chung ta, hu hnh hay vo hnh, bang li noi hay trong yen lang.

Thien La Khai M va Tan Dung Lc Lng Toi Thng

Muc ch cua cac v Minh S xuong ay khong phai la e noi moi ngi th phng ho, du rang ngi ta co the lam nh vay khi mi bat au tu hanh. Ho coi v Minh S nh la an nhan cua ho. Nhng toi luon luon noi vi cac ong tu rang bat c chuyen than ky nao xay en cho quy v, bat c c muon nao tr thanh s that, nhng g quy v lam tr nen tot ep hn len, tr thong minh at c qua s toa thien, tat ca eu la lc lng sieu pham cua quy v ang co. o la s v ai cua chnh quy v thc day, khong lien quan g ti Minh S. Cung co the co lien quan, v Minh S la mot hng dan vien. oi khi quy v khong biet i hng nao, hoac vap nga hoac b chut chng ngai, v Minh S se quy v len. Nhng ch co vay thoi.

Tat ca eu t quy v. Quy v la v Minh S v ai nhat. V the Chua Gie Su a ha vi chung ta rang: "Nhng g ta lam c, cac con con lam gioi hn na." (John 14:12) Co noi khong? Co, vay tai sao quen? Tai sao luc nao cung coi thng chnh mnh, va cau nguyen cai ma mnh khong biet? Tai sao khong biet trc roi hay cau? Toi a kham pha ra ng loi co xa nay e cau thong trc tiep vi Thien Quoc. o khong phai la mot phat minh. Phng phap nay, hay con goi la s cau thong, ng day trc tiep nay luon luon co tren the gii, ch t nhng ni khac nhau ma thoi.

Cho nen Tam An la nhac nh quy v en gia san v ai nhat cua mnh, sau o moi ngay se x dung gia tai o thay v le thuoc vao mot v Minh S nao, con song hay qua co. o la muc ch cua phap mon ma chung ta ang tu hanh, khong con muc ch nao khac.

Hay Nh S V ai That S cua Mnh

Trong the gii nay, chung ta co qua nhieu au kho va qua nhieu cuoc hanh trnh khong thanh cong, oi khi chung ta co le trach Thng e a khong gia tr cho chung ta. Nhng that ra phai trach chnh mnh a khong tan dung kha nang ma Thng e a ban cho t xa. V khong dung lc lng nay nen chung ta mi con ay; v khong dung lc lng nay nen chung ta mi phai chu au kho hoac nhn thay canh kho au xay ra chung quanh; v khong dung lc lng nay chung ta mi anh nhau. Ch khi nao dung lc lng nay, chung ta mi that s co hoa bnh vnh cu.

Mac dau ch co mot so ngi tren the gii dung lc lng nay, nhng cung lam roi, a nang cao a cau chung ta rat, rat nhieu. Neu khong no a tr thanh a nguc. a nguc la ni anh sang khong the xuyen qua, ni con ngi hoan toan quen Thien Quoc, quen ngoi v toi cao cua ho trong vu tru, trai qua biet bao au kho v y thc hoan tng cua chnh mnh. Ho trng phat chnh ho v ngh ho toi loi.

Nhng ngi khai ngo khong ngh toi loi nh vay. Ho thay tat ca eu la mot bi kch, mot v tuong t Thng e, v vay ho co gang ong theo. Du co phai trai qua kho au nh nhng ngi khac, nhng lc lng tu hanh cua ho rat manh khien ho khong cam thay anh hng g nhieu.

V the khi Chua Gie Su b ong inh trong au n kho s tot cung nh vay, Ngai van la con ngi o, van rat tap trung, khong cau nguyen cho mnh, ma cau nguyen cho ngi khac, cau c Cha hay tha th cho ho v ho khong biet ho ang lam g, tha th va gia tr cho nhng ngi ben canh mnh e ho biet c Thng e. ay la s v ai cua Chua Gie Su, v trong bat c tnh trang nao Ngai cung luon luon bnh than.

S v ai ay cung tiem an trong chung ta. o la ieu khien thanh nhan khac vi chung ta. o la ieu khien chung ta th phng tat ca nhng bac thanh t xa ti nay. Nhng tr thanh mot ngi nh ho th tot hn. Luc o chung ta mi that s th phng ho v chung ta that s hieu s v ai cua ho. Neu khong chung ta ch hieu bang tr oc, hieu mot cach t chng, ma khong biet, khong ngo c, hoac khong the tan dung s v ai nay e lam li ch cho mnh, li ch cho ho hang be ban cua mnh, va li ch cho the gii noi chung.

Cho nen toi xin mi quy v th, xem e nh lai s v ai cua mnh, bi v quy v khong phai sinh ra e chet. Khong phai quy v sinh ra e chu ap lc trong cong viec va trach nhiem nuoi nang con cai ma thoi. Quy v sinh ra e biet s v ai cua Cha chung ta, sinh ra e gia tr cho the gii vi s hieu biet toi cao ben trong chung ta. Chung ta khong phai ra i ch mot vai chuc nam, roi chet i - lang ph i ngi, ph i lc lng sang tao cua Thng e, uong cho nhng ly tng hao hung trong tim.

Chung ta phai biet mnh muon g, chung ta phai lam g chung ta m c. Neu cha lam th bay gi chung ta se lam qua tr hue toi thng cua mnh, ch khong phai qua s suy ngh va to chc theo thoi quen. Tat ca nhng g chung ta hoc bang tr oc con ngi, bang he thong cua con ngi, ch co the dung c trong trnh o, ang cap con ngi. Neu muon v ai hn, chung ta phai hoc chuyen sieu pham, ma chung ta a co.

Khong phai than the con ngi ch la mot th dung cu ma thoi, ch la van phong ma thoi, no khong phai la Chan Nga cua chung ta. Neu khong, mot ngi nam o chet, khong the bat ho an, khong the bat ho noi, khong the bat ho ngh, mac du bo oc cua ho van con o. Trai tim con o nhng khong ap na.

Cai g lam cho than the c ong lam viec? o la lc lng toi cao. Chung ta hay dung no trc khi qua tre, trc khi trai qua kho au cua sinh lao bnh t mot lan na e hoc lai tat ca t ABC. Khong sao, neu quy v muon tr lai hoc, nhng neu khong muon nh vay, muon bat au t bay gi, th chung toi thanh that mi quy v bang tat ca tnh thng men, khong mot ieu g khac, khong tien bac, khong le ph bay gi, hay trc, sau, va ngay ca sau khi chet cung khong luon. Lc lng Minh S se that s giup quy v suot t au en cuoi, ti khi nao len en thien ang mi thoi, khong bao gi ri quy v, bo quy v, cho en ngay tan cung cua the gii. Cho nen tuy quy v chon la.

S Phu Khai Th

* Trien Vong Cua The Gii
* at Me
* Hai S Chon La Cho Tng Lai
* ng Lo Chuyen Tan The

Ban Tin #96
Muc Luc