<ai Loan Nhat Bao> Formosa

Ngay 16 thang 9, 2001
(Nguyen van tieng Trung Hoa)

No Lc Cu Tr Cua oan The Ton Giao Lam Am Long Ngi Dan New York!

Thanh Hai Vo Thng S keu goi tat ca cac Trung Tam cua Ngai tren khap the gii cong hien vat chat va cau nguyen cho hoa bnh the gii.


Bao Ch o ay

* Nhat Bao The Gii, Nu c, Hoa Ky
*
*

Tai Xuong
Ban Tin #126

Ban Tin 126
Muc Luc