S Phu Khai Th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That ra a so nhng tre con xau khong that s xau nh vay; a so nhng ngi pham toi sat nhan hay trom cp cung khong xau nhieu nh vay. Ho tr thanh xau ch v khong co ngi day ho ieu tot, va ho a gan gui vi nhng ngi day ho nhng viec lam khong tot ma thoi. Nhng quy tac ao c t khi c day trong trng. Tre con ch c day hoc thuoc long nhng nh ly toan hoc, nhng s viec xay ra trong lch s va nhng lp khac e tot nghiep cho le, e tm viec, kiem tien. S thuc ay duy nhat ma ho nhan t gia nh o la: "Neu hoc kem th ln len se khong kiem c tien, neu khong co tien se khong co v tot" chang han vay. Tat ca trng hoc eu nhan manh ieu nay; thanh ra the he tng lai se trong tnh canh rat la kho s!

Lan sau, trc khi ket an mot ten cp hay khien trach mot a tre lam chuyen xau, hay ngh lai, kiem thao chnh mnh: "Lam phu huynh, ngi ln tuoi, chung ta a that s lam tron trach nhiem cua mnh khong?" Co le chung ta nen xau ho vi chnh mnh! Tuy nhien, chung ta cung khong phai la ngi ang trach bi v the he trc o a khong day do chung ta ieu g tot ca. Thanh ra chung ta can phai bat au t the he bay gi, ng i ch g na; chung ta phai mau mau day do con cai, day do chnh mnh ieu tot. Chung ta phai tm mot con ng khac, neu khong con chau chung ta se thoai hoa. Tre em xau khong xau t luc sinh ra; khong a nao sinh ra a xau.

Ben My, co mot nha tu ac biet danh cho cac tu nhan tre pham toi giet ngi hay trom cp. D nhien tren nc My co nhieu nhng trai tu nh vay, nhng trai nay ac biet v ho nhan manh nhieu ve van e cam hoa. Cuoc khao cu cho thay, du nhng ngi pham toi bao lc b vo tu, sau khi ra kham ho van thng lap lai loi lam. Tuy nhien, trong nha tu nay, nhng phng phap khac nhau c x dung e giao duc cac tu nhan tre, cho ho cam thay co trach nhiem va ho then, cung nh cho ho hieu tai sao ho can phai ngng lam nhng g ho a lam. Thong ke cho thay trong so 160 ngi an ong tre pham toi giet ngi, khi ra kham o, ch co mot ngi tr lai con ng tai hai trc kia!

Cac tu nhan c giao huan; bo mat lanh lung va s t choi loi lam cua ho a c lot ra cho ho oi dien vi lng tam cua ho. Dan dan, ho nhan thay lam nhng viec nh vay la xau. Nhng tu nhan nhan thc ho phai chu trach nhiem cho sinh mang ngi khac cung giong nh chu trach nhiem cho sinh mang chnh mnh. Tu nhan cung ong vai nan nhan e cam thay noi au cua ho va s chua xot cua ho hang, con cai, ban be nan nhan. Tu nhan nhan s day do nay cho ti khi ho bat khoc va that long sam hoi, luc o ho se khong pham toi sau khi xuat trai.

Trang Ke

Nhng e Tai Lien He
Trao oi ao c Ngay T Khi Con Nho
Moi Gia nh Cham Ch Tu Hanh, Moi Ngi eu Thanh Thien
Li Phap Cam Lo
Giao Ly Chon Loc