S Phu Khai Th

 

 

Neu tu nhan khong thu nhan loi lam cua ho va oi dien vi lng tam, ma van tiep tuc mang bo mat lanh lung, khong e y ti cam tng trong long, ho se pham toi na sau khi ra kham, s giet ngi se tr thanh mot thoi quen. Ho se coi ngi nh o vat, khong nhan ra rang s song loai ngi vo cung quy bau. Ho khong ngh ti cam giac cua nan nhan hay ban be, than quyen cua nan nhan. Cho nen, phng phap cam hoa tu nhan nay rat la hieu nghiem.

Nhng a tre hay toi nhan nay that s khong xau nhieu nh vay. Hanh ong cua ho hau het la do hoan canh gia nh tan v. Th du nh me cua ho nghien thuoc phien, hay cha ghe cua ho nghien c bac hay nghien ru va thng hay anh ap ho. Hoan canh gia nh o giai thch cho nhng hanh ong xau cua tre con, em s tc gian xa vao ngi khac. Cho nen, phng phap day do nay trong trai tu cung cho tu nhan oi dien vi nhng hoan canh nh vay. Ho c day ng xa noi oan thu vao nhng ngi vo toi, nhng ngi co the cung ang au kho nhieu nh ho, xuat x t cung mot hoan canh gia nh.

Nhng phng thc khac nhau c s dung e cai huan tu nhan thuoc nhng hoan canh gia nh khac nhau, ket qua cho thay s giao huan nay vo cung hieu lc. Tong so 160 tu nhan ra khoi trai tu nay va ch co mot ngi pham toi na. Tuy nhien, trai tu nay ch nhan moi nam 24 tu nhan vao chng trnh v cong viec nay oi hoi nhieu thi gi va kien nhan.

Cho nen, tot nhat la chung ta nen san soc con cai cua mnh t khi chung con nho; chung ta ch co vai a e lo. ng i ti khi chung ln len va tr thanh ganh nang trong xa hoi.

Nen tang ao c va hanh kiem can c thanh lap t luc con nho tuoi, e khi ln len, tre em se lam moi viec mot cach kien quyet, ung an va khong lam lan. Do o, ngoai viec tu hanh, quy v con phai cham nom con tre, day do chung, va cho chung biet s li ch cua viec tu hanh. ay khong phai ch la bon phan cua cha me ma con la bon phan cua moi mot ngi dan trong mot quoc gia, cua moi anh ch em tren the gii. Hy vong the ky th 21 se la mot thi ai huy hoang, vi moi gia nh cham ch tu hanh va moi ngi eu thanh thien. Can phai co s co gang cua tat ca quy v e at c muc ch nay. (Vo tay)

Trang TrcMuc Luc

Nhng e Tai Lien He
Trao oi ao c Ngay T Khi Con Nho
Moi Gia nh Cham Ch Tu Hanh, Moi Ngi eu Thanh Thien
Li Phap Cam Lo
Giao Ly Chon Loc