Giao Ly Chon Loc

 


Li cua Thanh Hai Vo Thng S tai vien ai hoc Harvard, Hoa Ky
Ngay 27 thang 10, 1989 (Nguyen van tieng Anh)

That ra nhng g toi se cho quy v biet ay ch la mot phap mon t day. V Phat cua quy v se tnh day giao huan quy v. Thng e cua quy v se ng len va day do quy v. Nhng trc het toi phai cho quy v biet cach anh thc Thng e hay v Phat o ben trong quy v, v Thay v ai nhat. Thien Quoc ben trong hay Phat trong tam la v Thay v ai o, khong phai toi. Toi ch biet cach anh thc Ngai day va gii thieu quy v ti Ngai, bao Ngai tnh day va lam viec cho ung. Cong viec cua toi ch co vay thoi.

 Li cua Thanh Hai Vo Thng S tai Sao Paulo, Ba Tay
Ngay 11 thang 11, 1989 (Nguyen van tieng Anh)

Thien la mot loai giao huan, mot loai hoc. Giong nh i ai hoc, quy v hoi ong giao s hay ba thay ieu g o, roi quy v phai ngoi yen lang nghe li giang, tr hue cua ngi o. Neu mot anh sinh vien ch i ti trng hoi thay giao cai g o roi i ra ngoai ngay va lam chuyen khac, nh vay ngi o co bao gi c gioi khong? Cho nen du thay giao ang ng trc mat, anh ta cung khong lanh hoi g ca, bi v anh ta khong cho ong thay c hoi noi.

Thien cung nh moi khoa hoc khac trong i song. Chung ta phai hoc, phai san long thau nhan tr hue em ti cho chung ta. Cung nh cac khoa hoc va mon hoc khac, chung ta hoc bang cach lang nghe, bang cach thc tap. Khi ngoi xuong yen lang, nhieu tin tc, s gia tr, tnh thng va nang lc tran vao con ngi cua chung ta. Sau khi thien, chung ta se cam thay khac. Va thi gian cang lau, thien cang nhieu, chung ta cang tr nen co tr hue hn, thanh tnh hn. o la cach cho the gii tr nen thanh bnh, yen on.

 


Li cua Thanh Hai Vo Thng S tai Tay Ho, Formosa
Ngay 16 thang 6, 1991 (Nguyen van tieng Trung Hoa)

Nhng ngi tu hanh ch trong mot trng hoc khac cao hn ai hoc the gian. S hoc hoi nhng kien thc tran gian cham dt bac ai hoc. Neu muon biet ve nhng cai v ai hn, huyen b hn trong vu tru, chung ta phai i con ng ao. Quy v cung ang trong mot trng hoc vi toi, mot Minh S tam linh, nhng ni ay quy v hoc nhng kien thc khac cao hn nhng cai chung ta hoc trong trng ai hoc. Kien thc tran gian khong the so sanh vi s hieu biet tam linh bi v co nhieu cai huyen b khong the giai thch c bang phng thc tran gian. D nhien la ai hoc cung co mot so li iem. Ho day nhieu mon. Nhng tat ca nhng g c day trong nhom chung ta eu c day ben trong. Khong can ngon ng the gian. Cho nen trng hoc cua chung ta la mot trng sieu ang.

Giao Ly Chon Loc

Muc Luc