Tin Hoa Ky


Lc Lng S Phu Vo Bien Bieu Th Hieu Nang


[Los Angeles] Vao ngay 18 thang 8, 2001, ong tu tai Trung Tam Los Angeles a to chc mot buoi hoi thao chieu bang thau hnh rat thanh cong tai khu pho ong ao ngi Hoa cua Monterey Park, California, vung pha ong cua Los Angeles. Mac du buoi hoi thao khong c quang cao nhieu, khach tham d a en ay Phong Hop Ban tai Th Vien Bruggemeyer Memorial cua a phng. ong tu phai ng pha sau va doc theo b tng cua hoi trng, trong khi quan khach van rai rac i vao trong luc cuon bang thuyet phap "Tr Ve Thi Th Ngay" cua S Phu c trnh chieu.

Do gi m ca gii han cua th vien, ong tu ch c dung hoi trng trong vong 2 tieng ri, cong them mot t thi gian e trang b va don dep, nen a khong u thi gian cho phan van ap. Du vay, qua nhng li phap cua S Phu va s gia tr cua Ngai, quan khach dng nh rat man nguyen, cho nen hau het a lai e hoc Phap Phng Tien, va mot so xin tho Tam An. Mot ngi an ong con theo chung toi ti ca khi ra ve, va hang hai tuyen bo: "Nh bao cho toi biet khi co truyen Tam An!"

Sau nhieu buoi hoi thao chieu phim thanh cong trong nhng nam qua, cac s huynh s ty cua Trung Tam Los Angeles a quen vi viec chuan b va don dep nhanh chong hu hieu, va moi s a tien hanh khong chut tr ngai. Kinh nghiem lan nay dng nh co y ngha ac biet oi vi ong tu, v ch vi mc chi ph va quang cao toi thieu, S Phu a giup chung toi at c thanh cong ln trong mot khu vc doi dao ve lch s tam linh va tam ao.

 

Tin Tong Quat
* Au Chau
* Nam Phi
* Hoa Ky
* A Can nh
* Hong Kong
* Formosa

Tai Xuong
Ban Tin 126

Ban Tin 126
Muc Luc