Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Trung Tam Vnh ong, ai Han
Ngay 12 thang 5, 2000 (Nguyen van tieng Anh)

S Phu nh co mot phng thuoc tai gia. Banh m nng vi tieu en va x dau am ac co the cha benh tieu chay. Bo tieu en vao tuy theo khau v. Tieu bot trang hay en cung c. Nau chung vi x dau cho en khi no ac quanh lai nh ho, nh mt. Roi tret no len banh m nng hoac cham banh m nng vao o, va an. Benh tieu chay se ngng ngay lap tc. Khi quy v nng banh m en luc en hay tr thanh mau nau am, no tr thanh nh than va hut c chat oc. Khi quy v nau x dau cho en khi no ac quanh, no tr thanh nh mt e tret. Quy v bo them bot tieu en vao o va no se am bao t, bi v khi tieu chay la bung quy v b lanh. Tieu en con co tnh kh trung. Cho nen S Phu ch can an banh m nng vi nhng th nay, va o them chao loang len tren mat, th benh tieu chay se ngng ngay. Hoac quy v co the uong mot t tra gng, tc la bot gng trong nc. Tat ca nhng th nay phoi hp lai chac chan cha c chng tieu chay ngay lap tc.

 

Meo Vat

* Phng Thuoc Tai Gia Tr Benh Tieu Chay
*
*

Tai Xuong
Ban Tin 126

Ban Tin 126
Muc Luc