Thanh Hai Vo Thng S khai th tai Thien Tam Quoc Te, Los Angeles, Hoa Ky ,
Ngay 16-18 thang 12 nam 1998 (Nguyen van tieng Anh) - Bang thau hnh 639

V: Co the nao khi Quan Quang xong (thien Anh Sang), ngay hom sau tr lai nha, vo phong ma mnh a Quan Quang hom trc, mnh nghe thay Am Thanh, chan ong?

SP: Co ch, d nhien! Ngay ca bc tng cung co chan ong, tran nha cung chan ong. ung ra la phai nh vay, quy v ngoi thien cho nao, nang lc lai cho o.

Bi vay phai luon luon lam viec tot e quy v c bao boc trong nang lc tot. Tham ch noi chuyen ve hanh thien, noi chuyen ve Thng e, ve lc lng Minh S, va ve nhng ieu hay, le ep -- cung sinh ra nang lc tot. Cho nen khi ngoi thien, d nhien quy v tao nen nang lc tot, va no lai cho o. Cang ngoi thien cho o nhieu bao nhieu, nang lc cang day. Cang noi chuyen ve ieu tot bao nhieu, bc tng nang lc bao quanh quy v cang day. Sau o ong kh th tng cau, quy v se hut nang lc tot t nhng phng hng khac nhau. Cho nen, i au quy v cung mang theo cai keu bang "boc" nang lc, t trng tot bao quanh. Va cang mang theo nhieu nang lc tot bao nhieu, quy v cang cam thay de chu. Cang cam thay de chu, quy v cang noi ve nhng ieu tot, nhng ieu khang nh. Cang noi ve nhng ieu tot, khang nh va cang lam nhng ieu tot, quy v cang tao nen nhieu nang lc tot. Cang tao nen nang lc tot, quy v cang cam thay de chu, va cang lam nhng ieu tot hn, va khong bao gi dt.

Cho nen ng bao gi ri vao cai vong phu nh. Hay trong khang nh. Toi biet ieu o kho lam, bi v oi khi ngi ta keo mnh xuong. Nhng phai can than, coi chng. Luon luon ve pha khang nh. Noi ieu tot, lam ieu khang nh cang nhieu cang tot, bao ve cho mnh, quy v se tao nen mot can nha tuyet vi, mot cai nha lu ong, e moi lan i au, quy v mang theo anh Sang, chan ong lc tot, t trng tot. Va cang mang theo nhieu cai o, quy v cang loi cuon; va cang loi cuon, quy v cang manh va cang khang nh.


Van ap Chon Loc
* S e yS e y