Chung ta nen co gang giup ngi khac cang nhieu cang tot theo kha nang cua mnh. Tuy nhien, nh vay khong co ngha la ngay nao cung i ra giup mot so ngi nao o. Lam t nhien thoi, ban rai tnh thng cua mnh mot cach t nhien. Lay v du, nhieu khi toi thay may ngi lang thang ngoai ng, hay nhng ngi khon kho, toi lien cho ho nhng g ho can. (ong tu: Nhng hnh nh co rat nhieu ngi can giup , giup en bao gi cho het?) C lam mot cach t nhien thoi, khi quy v thay co ngi can giup ; luc nao giup c th giup; neu khong giup c ngay th i ky sau! Quy v khong can phai ep buoc chnh mnh.

Giup ngi la mot vinh d to ln, mot niem vui ln lao ch khong phai la mot cong viec hay mot trach nhiem. Neu quy v cam thay b bat buoc th ng co lam; ch giup khi nao mnh thay vui, thay thch, bi v o la vinh d cua quy v! Bo th that tnh la mot viec rat vui; giup that tnh la mot viec lam rat la de chu!

Th du nh, ngay hom kia, toi ang tnh mua mot cai ghe nem cho may con cho cua toi. Nhng ghe trong tiem qua ln so vi can nha nho cua toi. Toi ngh chac khong u cho e. May con cho cung a co ging rieng cua chung, nhng ban ngay chung no i lang thang ben ngoai. Nhieu khi met chung khong cho ngoi, cho nen chung thng hay ngoi ghe nem trong nha (S Phu ci). Thanh ra toi quyet nh mua mot cai ghe nem cho cho.

Toi i vo tiem, nhng trc khi tm ghe nem th toi thay hai a nho mat buon hiu ang nan n me no: "Me i, lam n i ma, lam n i! Chung con muon co hom nay." Thoang nghe ho noi chuyen vi nhau th toi thay hnh nh ngi me muon mua chiec ging hai tang cho con. Nhng ho sap sa don nha, neu mua ging ngay hom o th ho lai phai tra tien chuyen ch don i mot lan na. Hn na lai phai thao ging ra roi lap ging vo. Cho nen ba me con ngan ng khong muon mua chiec ging o, v phai ton tien them.

Toi hoi ong quan ly: "Cho toi tra tien chuyen ch khi ho don nha c khong? Toi se tra tien trc bay gi, roi khi nao ti luc o th ong giup ho don." Hai a nho nghe vay vui qua, xin a ch cua toi, so ien thoai, ten, v.v... (S Phu va moi ngi ci) Nhng toi noi: "Khong, khong! Xin loi, toi ban lam! o la qua cho cac em. Toi ch muon cac em vui thoi. ng hoi g na." Roi toi chay mat tieu.

Thay niem vui trong anh mat chung no ma long toi sung sng, chung no noi: "o! That vay a? Cam n! Cam n ba! Co phai ba la ba gia No-en khong?" (S Phu va moi ngi ci; vo tay). Roi a nho nhat noi vi me no: "Ma i, ong gia No-en co tha o!" Neu khong mua ging hom o th Giang Sinh chung no se khong c ngu ging mi, phai i nam sau, khi ho don nha xong. Cai ging o toi cung thch na (moi ngi ci). Kieu ging va mau sac eu rat hap cho tre em, rat sang, nhng khong phai la loe loet, lon xon. Hai, ba mau hoa hp rat am ap, de chu. Toi thay may a nho cung biet chon lam, nhng ba me co le hi ngai khong muon bo them nam chuc na, ngh lam nh vay la ph. oi vi ho, mon tien o co le khong phai la t.

Trang Ke