Chúng Ta Phải Tiếp Nối SCâu Thông
Với Thượng Ðế

 

Sau khi Tâm Ấn chúng ta vẫn phải luôn luôn tiếp nối sự câu thông với Thượng Ðế, nếu không chúng ta sẽ đau khổ do ảo tưởng cho rằng mình thấp hơn địa vị con cái của Thượng Ðế. Do đó, mỗi người chúng ta phải được nhắc nhở lại, bởi vì mỗi ngày chúng ta bỏ ra 18 đến 20 tiếng ngoài đời, nơi mà tất cả mọi người khác trong xã hội, ngay cả thân bằng quyến thuộc, cứ nhắc rằng chúng ta là con người, chúng ta yếu đuối, chúng ta là nhục thể, chúng ta chẳng là ai cả. Vì vậy chúng ta cần dành ra ít nhất là hai tiếng rưỡi, một phần mười thời giờ của mình, để tự nhắn nhủ chính mình: " Không, không: Tôi là con Thượng Ðế. Tôi là một bản thể tâm linh; Tôi rất vĩ đại". Ðó là thời gian chúng ta dành ra để tự nhắc nhở chính mình, để hóa giải áp lực của thế giới, để không bị mọi người thuyết phục rằng chúng ta chỉ là những sinh vật yếu đuối; Ðó là lý do tại sao chúng ta phải tọa thiền mỗi ngày. Nếu không, một khi quý vị đã thọ Tâm ấn là đủ rồi; quý vị thành Phật: chấm hết, kết thúc.

 
 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tứ, London, Anh Quốc., ngày 27 tháng 8, 1997
(nguyên văn tiếng Anh) - băng thâu hình số 595