The Same Action Yields the Same Result

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Campuchia, ngày 13 tháng 5, 2996
(nguyên văn tiếng Anh) băng thâu hình số 547

100K: tiếng Nam Dương, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Nhật Bản ,Tây Ban Nha
56K: tiếng Nam Dương, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Nhật Bản Tây Ban Nha

Có một cặp thợ săn mướn một chiếc máy bay nhỏ chở họ đến một khu rừng và hẹn với viên phi công khoảng hai tuần sau thì trở lại rước họ. Hai tuần sau đó, họ đã săn được rất nhiều thú rừng và muốn khiêng lên máy bay. Nhưng viên phi công nói, "Chiếc máy bay này không thể chở nhiều hơn là một con trâu rừng. Mấy anh phải bỏ những con khác lại". Thế là hai người thợ săn phản đối, "Nhưng mà năm trước, một viên phi công khác với cùng một loại máy bay này đã cho chúng tôi đem tới hai con trâu và một số thú vật khác lên nữa mà".

Thế là viên phi công suy nghĩ một hồi. Ông ta hơi do dự, nhưng rồi cuối cùng nói, "Ðược rồi, vì mấy anh đã làm như vậy năm trước thì chúng ta có thể làm y như vậy". Rồi ông ta khiêng hai con trâu và một số thú vật khác nữa, và máy bay cất cánh. Năm phút sau đó, máy bay rớt vào một vùng lân cận.

Ba người đàn ông leo ra và nhìn quanh, một anh thợ săn nói với anh kia, "Anh nghĩ chúng ta đang ở đâu đây"? Anh thứ hai quan sát khu vực một hồi rồi nói, "Tôi nghĩ chúng ta rớt khoảng một dặm về phía trái của chỗ mà mình đã bị rớt năm trước".

Lời bình của Sư Phụ

Họ làm y như cũ và hậu quả cũng y như vậy. Cho nên đừng bao giờ làm vậy, Ðừng ráng làm cùng một chuyện, rồi nghĩ rằng kết quả sẽ khác đi bởi vì năm nay khác với năm trước. Cùng một hành động sẽ sinh cùng một kết quả. Ðiều này không có gì khó hiểu. Những gì xảy ra lúc trước sẽ xảy ra nữa.

Vấn đề không phải là vị Minh Sư không chấp nhận hay không cho quý vị làm những gì quý vị muốn, mà là kết quả sẽ y như vậy. Ðối với ngũ giới, ăn chay, hay ngồi thiền cũng vậy. Quý vị có thể làm những gì quý vị muốn với cuộc đời của quý vị. Quý vị có thể ăn những gì quý vị thích, và có thể thiền hoặc không thiền. Nhưng hậu quả sẽ y như chúng ta đoán: Nhân gì thì quả đó, thoát không khỏi đâu.

A Miser's Prayer

100K: tiếng Nam Dươngn, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Nhật Bản ,Tây Ban Nha
56K: tiếng Nam Dương, Pháp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Nhật Bản ,Tây Ban Nha

Hồi xưa có một người rất là nghèo mà cũng rất là keo kiệt. Nhưng cách thức người này cầu Thượng Ðế chắc chắn là nổi tiếng nhất, còn hơn cả câu trong Kinh Thánh: "Xin ban cho con bánh mì ngày hôm nay". (Mátthieu 6:11)

Người ta nghe người keo kiệt này cầu nguyện như sau: "Ông Trời tôi ơi, Thượng Ðế tôi ơi! Ðấng Toàn Năng ơi! Nếu Ðấng Toàn Năng -- xin ban ân phúc cho Thánh danh của ngài -- nếu ngài cho con một trăm ngàn đồng, thì con sẽ lập tức bố thí mười ngàn cho kẻ nghèo khó. Con hứa là sẽ làm. Ngài biết mà, phải không? Còn nếu Ðấng Toàn Năng -- cầu Chúa phù hộ cho ngài -- không tin tưởng lời hứa của con thì xin lấy ra mười ngàn đồng trước và chỉ đưa cho con chín mươi ngàn thôi".

Mời bạn viếng những trang mạng dưới đây để thưởng thức những đoạn phim nguyên thủy của các chuyện vui này, và bạn có thể chia sẻ chuyện vui khôi hài của Sư Phụ với người chung quanh:

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/news/153/jk1.htm (Formosa)
http://www.godsdirectcontact.net/eng/news/153/jk1.htm (Hoa Kỳ)