Cách duy nhất để phát triển trí huệ Vô thượng

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tây Hồ, Formosa, ngày 21 tháng 2, 1996
(nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 528

Chúng ta có thể buông bỏ thế giới, nhưng cái khó buông bỏ nhất là Ngã chấp, được tạo nên bởi nhiều quan niệm khác nhau, cho rằng "Tôi" phải như thế nào, và người khác phải ra sao theo ý của "tôi". Ðó là lý do chúng ta bị kẹt lại, và đó là lý do tại sao nhiều người bước đi trong kiếp sống thế tục chứ không bước trên con đường tâm linh. Nhưng đời là vậy! Ðây là cách Thượng Ðế hay Tạo Hóa tạo nên thế giới này để nó vẫn hiện hữu như thế này. Nếu tất cả mọi người đều dễ dàng theo một vị Minh sư tu hành và được giải thoát trong một đời, thì thế giới vật chất sẽ không còn hiện hữu. Và giáo chủ của ảo tưởng, Ma vương, sẽ không có việc làm. Ông ta sẽ bị thất nghiệp. Ðó là lý do tại sao ông ta xin Thượng Ðế cho lời hứa: rằng ông ta có thể bày đủ thứ mưu mẹo, và làm đủ loại ma thuật để dệt tấm thảm của cảnh giới vật chất này thành một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, đến nỗi mọi người sẽ bị thôi miên và mê hoặc khi nhìn ngắm nó, rồi rất khó hướng sự chú ý của họ về nơi khác.

Ma vương, trước khi ông ta trở thành Ma vương hay giáo chủ của ảo tưởng, cũng có tu hành, nhưng tu kiểu khác. Ông ta cũng tu đủ thứ khổ hạnh để được ân huệ, hay lời hứa của Thượng Ðế. Ðó là sự khác biệt giữa một người tu hành chân chính và một người tu có mục đích. Ðó là lý do tại sao khi tu hành trong bất cứ lãnh vực tâm linh nào, chúng ta cũng có thể đạt được điều gì đó theo ý mình muốn. Thí dụ như, chúng ta có thể tập trung tư tưởng để đọc được ý nghĩ của người khác, nhìn xuyên qua những đồ vật cứng rắn và biết được "chuyện gì đang xảy ra và ở đâu" từ xa. Nhưng chúng ta chỉ có được vậy thôi. Kiến thức Vô thượng chỉ dành cho những kẻ tu hành pháp môn Quán Âm.

Tôi không thể giải thích tại sao lại như vậy. Ðịnh luật là vậy; nó là như vậy! Tất cả mọi việc đều có thứ tự, và tất cả mọi việc đều có vị trí của nó trong vũ trụ. Cho nên pháp môn Quán Âm chỉ dành cho những kẻ tìm Chân lý, và chỉ Chân lý mà thôi, không điều gì khác. Thần thông, lực lượng vũ trụ và và đủ thứ đặc quyền trong lãnh vực tâm linh sẽ được ban cho những ai tìm kiếm chúng. Chỉ là nếu quý vị đến gặp nhà vua, và ngài cho quý vị lấy bất cứ báu vật gì của ngài mà quý vị muốn, rồi quý vị lạc lối trong những thứ kim cương, ngọc ngà, hay đồ cổ, như là bàn hay ghế của vua và đại khái vậy. Nhưng có người phụ nữ chỉ muốn nhà vua thôi, cô ta là người có được tất cả, thay vì chỉ muốn một phần trong kho báu của nhà vua, cô ta muốn nhà vua. Rồi cô có tất cả: toàn thể vương quốc đều thuộc về cô ta, kể cả nhà vua. Cho nên đây là một người rất khôn ngoan; đây là lập trường của người tu pháp môn Quán Âm. Ðó là vậy. Có rất nhiều người tu hành, nhưng rất khó tìm được một người tu hành chân chính, người thật sự tu hành chỉ để đạt được kiến thức Vô thượng. ~~Trang kếCách duy nhất để phát triển trí huệ Vô thượng

Pháp môn có thể gội rửa những vết di truyền qua nhiều thế hệ